IT- och Techbranschen befinner sig i ständig förändring. IT-kompetens har gått från att vara en bristvara, till att det idag finns ett överskott. Starka kandidater söker aktivt nya möjligheter i stället för att bli överväldigade av förslag från rekryterare. Vi har pratat med Mathias Linarfve, VD på Wise IT, om hur marknaden för IT-kompetens ser ut idag och vad vi kan förvänta oss framöver. Mathias ger även sina råd, både till kandidater och IT-köpare, om hur man bäst ska agera i nuläget.

– Vi befinner oss i en tid då den ofta omtalade kompetensbristen inom IT tillfälligt har skiftat till ett överflöd av starka kandidater, både på konsult- och rekryteringssidan. Om vi jämför antalet ansökningar på IT-roller nu jämfört med för ett år sedan kan vi se betydligt mer engagemang och intresse från kandidater. Detta beror på att det finns färre roller, som i sin tur är ett resultat av det åtstramade ekonomiska läget. Vi märker också en skillnad i våra processer: där snabbhet förut var prioriterat är nu matchningen viktigare. Det kan, och får, ta längre tid. Köpare är mycket noggrannare med att säkerställa kompetens och kvalité, förklarar Mathias.

WIT VD Mathias

IT-säkerhet och effektivisering fortsatt trendigt.

 Mathias pratar även om vad vi ser för trender kompetensmässigt, och betonar att man inte ska skjuta upp sina rekryteringar och konsultinköp alltför mycket.

– Kompetensmässigt ser vi fortsatt att det är en hög efterfrågan på IT-säkerhet, samt områden som berör effektivisering och AI. Flera betydande regler och lagar träder i kraft i nära framtid som är viktiga att ha koll på. Bland annat kommer det nya regler om hållbarhetsrapportering och IT-säkerhet, samt den nya 24-månadersregeln i bemanningslagen som vi börjar se effekterna av redan den 1 oktober. Dessa förändringar kommer i sin tur att driva på kompetensbehovet och det är svårt att ta i kapp när alla andra ska göra det samtidigt. Snart nog kommer det att vara kandidatens marknad igen, och det ekonomiska läget kommer att vända. Just nu kan man hitta mycket kvalificerad kompetens till en lägre kostnad än för 6–8 månader sedan. När det väl vänder, kommer konkurrensen om kandidater att vara stor, och om man inte har hanterat lågkonjunkturen bra och har rätt kompetens på plats, kan det bli kostsamt.

Hamna inte på efterkälken!

Avslutningsvis delar Mathias med sig av sina bästa råd, både till kandidater och företag.

– Mitt råd till kandidaterna är att hålla sig uppdaterade. Om du inte har ett uppdrag idag – se till att utbilda och utveckla dig. Även om du tar ett uppdrag eller tjänst som är under din kompetensnivå, behöver du hålla dig uppdaterad om trender och nya teknologier i branschen. När det vänder, vill du ju vara aktuell för nya uppdrag och tjänster. Mitt råd till IT-köpare är att inte vänta för länge, det kommer att gå fort när det väl vänder. Är man inte beslutsför i tid finns risken att man hamnar på efterkälken. I ett visst läge kommer vi gå från IT-köparnas marknad tillbaka till IT-kandidaternas marknad. Har man hanterat sina relationer med kandidater och konsulter på ett dåligt sätt, kanske man finner att man står långt ner på önskelistan av arbetsplatser för kandidater.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Lisa Ohlsson

Lisa är idag Tech Talent Acquisition Consultant på Wise IT och har tidigare rekryterat inom sälj och marknad. Hon är van vid internationella miljöer och trivs som allra bäst när det är högt tempo. Som rekryterare brinner Lisa för DEI och strävar alltid efter att ge den bästa möjliga kandidatupplevelsen. Hon har även mångårig erfarenhet inom gymbranschen och har bl.a varit gruppträningsinstruktör och medlemsvärd. Det är även hennes favoritställe att vara på (när hon inte är på Wise såklart!).