Lönen tar över som den viktigaste faktorn vid val av arbetsgivare för IT-specialister. Det visar den senaste IT-pulsen, genomförd av Wise IT. Resultatet av undersökningen visar att mer än hälften av IT-specialisterna nu sätter lönen högst upp på listan, medan drygt 40% fortfarande prioriterar möjligheten att arbeta vart de vill.

Läs hela IT-pulsen för 2023 här.

Den senaste IT-pulsen från Wise IT, avslöjar vad IT-specialister värdesätter vid val av arbetsgivare. Resultatet visar att lön nu går om flexibilitet som den högst prioriterade parametern när IT-specialisterna väljer arbetsgivare. Flexibilitet puttas ner till en andraplats. Vikten av ett bra ledarskap har även ökat i betydelse, vilket bekräftas av närmare 40% av IT-specialisterna. Dock finns det skillnader mellan kvinnliga och manliga IT-specialister i vad de anser är viktigast vid val av arbetsgivare. Männen värdesätter lönen i högre grad än kvinnor samtidigt som resultaten visar att kvinnor generellt värderar ledarskapet högre än vad män gör.

– På en konkurrensutsatt marknad där kompetensbristen är akut, är det avgörande för arbetsgivare att erbjuda attraktiva villkor och en stimulerande arbetsmiljö. Det är tydligt att omvärldsfaktorer påverkar hur IT-specialister värdesätter sin arbetsplats. Flexibilitet, utvecklingsmöjligheter och arbetsuppgifter är fortfarande viktiga, men vi ser nu att lönen har en avgörande betydelse, säger Mathias Linarfve, vd på Wise IT.

Den tidigare IT-pulsen genomfördes hösten 2021 i samband med att covidrestriktionerna släpptes. Då konstaterades att mer än hälften av respondenterna hade flexibilitet, möjligheten att arbeta vart man vill, som det allra viktigaste vid val av arbetsgivare. Idag har det minskat till att endast ca 40% rangordnar flexibilitet som viktigt. Utvecklingsmöjligheter och arbetsuppgifter kan man även se har minskat i prioritet vid val av arbetsgivare.

– De förändringar vi ser genom våra mätningar betonar vikten av att arbetsgivare måste anpassa sig efter de skiftande behoven och värderingarna hos IT-specialister. Att lön nu är viktigast vid valet av arbetsgivare kan vara en konsekvens av de ökade levnadskostnader som lågkonjunkturen medför. Men vi får inte heller glömma bort att fortsätta erbjuda utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter för att behålla dem på lång sikt, säger Mathias Linarfve, vd på Wise IT.

Undersökningen besvarades av 540 IT-specialister och respondenterna hade möjlighet att välja upp till tre faktorer som de värderar när de väljer arbetsgivare.

Rangordnad lista – de viktigaste faktorerna för att locka IT-specialister:

  1. Lön
  2. Flexibilitet
  3. Arbetsuppgifter
  4. Ledarskap
  5. Teamet/kollegor
  6. Utvecklingsmöjligheter
  7. Organisationskultur
  8. Bolagsvärderingar

Läs hela IT-pulsen för 2023 här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev