Hur många gånger har vi inte hört att IT- och Tech-branschen är under ständig och snabb förändring? Men trots att det kan kännas som lite av en floskel så stämmer det ju faktiskt. Under det kommande året införs en hel del nya lagar och direktiv som kommer vara av stor vikt för företag att ha full koll på. De berör i allra högsta grad Sveriges IT- och Tech-organisationer. Andreas Nyberg, kundansvarig på Wise IT, har sammanställt vad som väntar inom tre områden.

– Det närmsta året kommer att ställa höga krav på svenska företag kring att se till att de följer de nya direktiv och lagar som kommer eller väntas träda i kraft. För att säkerställa detta krävs ofta specialistkompetens inom nischade områden. Jag möter dagligen företag som är stressande för hur de ska hantera detta. Men än så länge är det inte för sent. Och en stor fördel är att det faktiskt finns en hel del riktigt vass kompetens tillgänglig på arbetsmarknaden just nu. Säger Andreas

Cybersäkerhet

Ett förslag till nya regler om cybersäkerhet har presenterats av en statlig offentlig utredning. Reglerna syftar till att genomföra EU:s direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, det så kallade NIS 2-direktivet. Regeringen har skickat förslaget på remiss och föreslår att reglerna träder i kraft den 1 januari 2025. Vill du veta mer? Spana in denna artikel om allt du behöver känna till kring NIS 2.

AI

EU har genom en överenskommelse närmat sig en gemensam reglering för artificiell intelligens, AI. Ministerrådet, parlamentet och kommissionen har enats om ett antal viktiga punkter. I överenskommelsen ingår krav på transparens när det gäller breda AI-tjänster/generativ AI, som Chat GPT. Företagen kan komma att bli skyldiga att efterleva dessa regler från januari 2025.

Hållbarhet

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett EU-direktiv som trädde i kraft 2023 och införde obligatoriska standarder för företags hållbarhetsredovisning. Syftet är att tydliggöra företagens påverkan på människor och miljö samt hur de påverkas av hållbarhetsfrågor. Nästa fas inleds under räkenskapsåret 2025, där stora företag som inte omfattas av den nuvarande direktivet för icke-finansiell rapportering, men uppfyller minst två av tre kriterier – en omsättning över 350 MSEK, en balansomslutning över 175 MSEK och mer än 250 anställda – måste börja rapportera sin hållbarhetsredovisning år 2026 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev