Att ta in en konsult är ett bra sätt att få snabb och professionell hjälp när ditt företag exempelvis har en rekryteringstopp, saknar leveranskapacitet eller behöver täcka upp vid ledighet. Men många är fundersamma till konsulter – tänk om samarbetet och resultatet inte blir som du tänkt dig?  

Vad exakt behövs för att både företaget och konsulten ska nå sin fulla potential?

Att ge konsulten rätt förutsättningar för att snabbt kunna sätta sig in i företaget är en av de viktigaste sakerna för ett effektivt samarbete men dock något som många lätt glömmer! Självklart är det till viss del upp till konsulten själv att be om den information som behövs för att denne ska kunna utföra ett bra jobb. Men för att konsulten snabbt ska kunna bidra till verksamheten rekommenderar jag även att ni som företag tänker igenom följande inför start:

  • Säkerställ att ni har ett underlag att lämna över redan första dagen då konsulten kommer in, t e x verksamhetskarta, områdesbeskrivningar och faktiska arbetsuppgifter. Vilka mål och deadlines är det som gäller?
  • Introducera konsulten till relevanta intressenter. Vem ska konsulten faktiskt samarbeta med, såväl internt som externt?
  • Diskutera hur ni önskar att samarbetet ska ske. Vilka förväntningar har du egentligen på konsulten?
  • Glöm inte att beskriva företagskulturen och interna riktlinjer. Vad gäller t e x kring arbetstider, interna möten och dylikt?

Sammanfattningsvis – ju tidigare konsulten introduceras till verksamheten desto snabbare kan den bidra. Och med tydlighet kring mål och förväntningar undviks missförstånd, istället kan ni känna er trygga i samarbetet.

"Från”/>

Prenumerera på bloggen

My Arvidsson My Arvidsson

My har i botten en kandidatexamen inom PR och kommunikation, något hon har bra användning av vid kontakt med kandidater - retorik är en av hennes styrkor! Sedan tidigare har hon även erfarenhet av headhunting gällande digitala roller inom marknad. Idag är My nischad på search inom IT, alltifrån testledare till lösningsarkitekter. Genom att snabbt kunna sätta sig in i organisationer och förstå utmaningarna kan hon komma in hos er för att bidra med sin kompetens och skapa värde. Hon kan på ett effektivt sätt få fram och attrahera de bästa kandidaterna just för er.