Driver du eget som IT-konsult och funderar över vilket timpris du bör ta? Här går vi igenom några faktorer som har betydelse och några verktyg du kan använda för att komma fram till ett timpris du känner dig nöjd med.

Faktorer som påverkar

När du sätter ditt timpris eller tar ställning till ett förslag från en uppdragsgivare finns det flera olika faktorer att förhålla sig till.

Ditt kompetensområde

Hur ser prisnivåerna ut inom ditt kompetensområde? När du hör dig för, tittar runt och jämför är det viktigt att ha klarhet i om priserna är utpriser från konsultföretag eller konsultmäklare, som ofta har en högre overhead, eller priset som en frilansare fakturerar. Utgå alltid från exklusive moms.

Marknadsläge och efterfrågan

Hur ser efterfrågan ut för din kompetens och på att ta in just konsulter? Är det stor konkurrens om uppdragen? Har du något i ditt erbjudande som är unikt?

Din erfarenhet

Har du lång erfarenhet inom området och av konsultrollen? Har du en bred eller smal profil och spelar det någon roll? Är du ny inom området och behöver bygga erfarenhet? Är du snabb på det du gör?

Uppdragslängd och omfattning

Ett vanligt resonemang är att det finns en förväntan om att gå ner i pris för längre uppdrag. Det kan vara relevant för dig som gärna vill ha tryggheten och den mindre risken som kommer med ett längre uppdrag. Innebär ett längre uppdrag istället att du behöver tacka nej till alternativa uppdrag med högre timpris kan det vara värt att fundera en gång till. Räkna isåfall också med att om ett erbjudande om ett heltidsuppdrag på längre tid står mot friheten att ta flera kortare uppdrag till lägre timpris, bör du även räkna med den eventuellt obelagda tiden mellan uppdrag.

Dina ekonomiska förutsättningar

Hur ser dina ekonomiska förutsättningar ut? Har du en buffert som möjliggör att du kan tacka nej till uppdrag med lågt pris eller tacka ja till ett lägre pris för att tillgodogöra dig värdefull erfarenhet? Vågar du chansa på att få alternativa uppdragserbjudanden eller binder du gärna upp dig på längre sikt för att ha större ekonomisk trygghet.

Räkna framlänges på det

Genom att gå igenom och fundera på faktorerna ovanför kan du skaffa dig en ungefärlig bild av marknadsläget och av vad som är rimligt. Marknaden, din erfarenhet, omfattning och din ekonomi påverkar givetvis, men i slutändan handlar det också om vad du själv vill och känner och hur mycket du har möjlighet att anpassa dig till uppdragsgivarens ramar eller förväntningar.

När du ska räkna på vilket timpris du behöver ligga på för att klara din ekonomi är den första parametern vilken faktureringsgrad du kommer att ha – heltid, deltid eller en kombination av uppdrag? Ett vanligt snitt är 70 % (tar hänsyn till VAB, sjukdom, röda dagar, buffert för tid mellan uppdrag). När du multiplicerat ditt tänkta timpris med antal timmar att fakturera kan du räkna fram vad resultatet kommer att bli. För 100 % beläggning räknar man med ca 167 timmar, vilket blir 117 timmar för 70 % beläggning. Exemplet nedan utgår från att du har aktiebolag.

Räkna utifrån förväntad månadsintäkt Belopp
Månadsintäkt 80 000 kr
T.ex. utrustning, resor, försäkringar, banktjänster, semesterspar (15%), pensionsavsättning (4,5 %), ev. annat sparande. 20 000 kr
Möjlig lönekostnad inkl. arbetsgivaravgifter 60 000 kr
Bruttolön 45 000 kr
Arbetsgivaravgifter (31,42%) 14 139 kr
Löneskatt (32%) 14 400 kr
Nettolön 30 600 kr
Månadens resultat +861 kr

Förutom de ekonomiska aspekterna kan du väga in andra parametrar som t.ex. nya erfarenheter, spännande utmaningar, välkänd organisation osv.

Räkna baklänges på det

Ett annat sätt att räkna på det är att räkna baklänges. Hur mycket pengar behöver du eller vill du ha på kontot varje månad? Exemplet nedan utgår från att du har aktiebolag.

Räkna utifrån önskad nettolön Belopp
Önskad nettolön på kontot 30 000 kr
Löneskatt (32%) 12 990 kr
Arbetsgivaravgifter (31,42%) 12 797 kr
Bruttolön 42 990 kr
Dina månadskostnader, t.ex. utrustning, resor, försäkringar, banktjänster, semesterspar (15%), pensionsavsättning (4,5%), ev. annat sparande. 20 000 kr
Intäkt du vill ha/behöver: =75 787 kr
Nettolön 30 600 kr

 

Dela intäkten med det antal timmar du kan fakturera, ca 117 timmar for 70 % faktureringsgrad (vanligt snitt med hänsyn till VAB, sjukdom, röda dagar, buffert för tid mellan uppdrag). För 100 % faktureringsgrad brukar man räkna med ca 167 timmar.

Bestäm dig

Efter att du titta runt, hört dig för och räknat framåt och bakåt behöver du bestämma dig. Du ska kunna motivera för dig själv varför du accepterat ett överenskommet pris och känna dig nöjd, vare sig du kom fram till att du gick ner i pris för att säkra din beläggning eller hade fler uppdrag att välja mellan och valde det mest utvecklande. Var går din gräns? Hur flexibel kan du vara mellan ditt målpris och ditt lägsta pris? Har du fler uppdrag att välja bland? Värderar du andra faktorer än pris högt, till exempel möjlighet till långsiktigt samarbete eller nya erfarenheter? Är villkoren styrda av ramavtal? Har uppdragslängden betydelse? I slutändan är det du själv som avgör var du vill lägga dig och hur flexibel du kan vara.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev