Har du koll på vilka kompetenser ni har i ert IT-team? Eller famlar du i mörkret när det kommer till att rekrytera in ny personal? Det är inte ovanligt att medarbetare sitter på relevant kunskap som förbises då det inte faller in under ramen för personens ordinarie arbetsuppgifter. Och ibland hade man kunnat spara in på en nyrekrytering genom att utveckla befintliga medarbetare. Jag träffade nyligen Nina Zhovnartsuk som är specialist på kompetenskartläggning inom organisationer. Hon berättade hur just kompetenskartläggning kan hjälpa företag att arbeta strategiskt med rekrytering och kompetenskartläggning av personal.

Nuläge: Det finns ingen helhetsbild över den samlade kompetensen

Ett vanligt misstag många bolag gör är att man inte arbetar med intern kompetens på ett strukturerat sätt. Det gör att många företag i realiteten stoppar huvudet i sanden och bara hoppas på det bästa. Att arbeta på det här sättet skapar ett ineffektivt resursutnyttjande då många relevanta kunskaper faller mellan stolarna. Även om många i IT-branschen har ett hum om vad kollegorna besitter för kunskaper är det viktigt att detta sammanställs strukturerat. Framförallt om man har en HR-avdelning som inte är lika insatt i IT-kollegornas arbetsområden.

Kompetenskartläggning hjälper dig att planera framåt

När du genomför en kompetenskartläggning gör du det möjligt att arbeta med personalresurserna strategiskt. Då kan du nämligen ta aktiva val som förbereder er så väl som möjligt inför framtiden. Vid en kartläggning kan du identifiera såväl nuvarande som framtida kompetensgap och avgöra om det är värt att rekrytera in kompetens för detta redan idag. Det kan mycket väl vara så att en kompetens ni behöver just nu kommer vara irrelevant om två år. Då är det kanske bättre att redan nu rekrytera in en person med den kompetensen som kommer vara kritisk framöver och hyra in en konsult för dagens behov istället.

Hur ska man arbeta med kompetens i IT-teamet?

Många IT-team skulle definitivt dra nytta av att föra kontinuerliga dialoger med sina medarbetare om måluppföljning. Regelbunden återkoppling är nämligen avgörande för att maximera medarbetarnas prestationer. Rekommendationen är att åtminstone en gång per kvartal sätta sig ner tillsammans och se över att de mål och aktiviteter som man har satt fortfarande är relevanta och i linje med vad verksamheten behöver, och att medarbetaren fokuserar på rätt saker. Tät dialog mellan medarbetarna där det finns tillfälle att se över vilka utvecklingsmöjligheter och karriärvägar som finns, underlättar även för successions- och bemanningsplanering.

"Från

Vad är värdet?

Det absolut största värdet med att använda sig av kompetenskartläggning är att du kan säkerställa att du har rätt resurs på rätt plats. Genom rätt utbildning och kompetens har medarbetarna bra förutsättningar att göra ett så bra jobb som möjligt. Du får också veta om det är dags att vidareutveckla befintlig personal eller om du ska ta in nya medarbetare. Att ha en tydlig struktur gör det även lättare för dig att attrahera kandidater då du kan visa på interna karriärvägar och utvecklingspotential. Sammanfattningsvis, finns det därför mycket att hämta från en genomarbetad kartläggning av medarbetarnas kompetens.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nadja Ekblom

Digital sales

Jag fascineras av interaktionen mellan människor och IT och dess påverkan på oss som individer, organisationer och samhälle. Det ledde mig till Wise IT där jag arbetar som digital säljare sedan början på 2017. I bloggen skriver jag bland annat om IT-trender (eller avvikelser från dessa) som jag snappar upp via mitt nätverk, egna och externa event eller intressanta artiklar.