En av de starkaste drivkrafterna bakom att arbeta som konsult är utveckling. I ordet utveckling kan det rymmas många olika saker – till exempel det utvecklande i att lära känna nya organisationer, arbetsprocesser och människor, det utvecklande i att utmanas av nya uppdrag och sammanhang, det utvecklande i att “byta jobb” ofta, det utvecklande i att känna sig behövd och hjälpa till. Är du anställd hos ett konsultföretag och nyfiken på hur du kan maxa din utveckling som anställd IT-konsult? Här har vi samlat några tips.

1. Gör en utvecklingsplan med din konsultchef

En del i din konsultchefs uppdrag är att stötta dig i din utveckling. Lägg upp en utvecklingsplan tillsammans med konsultchef. Den kan vara långsiktig men även vara nedbruten på kortare sikt. Här kan ni prata om dina drivkrafter, hur du bäst kommer till din rätt, vilka delar du behöver utveckla för att gå åt det håll du vill osv. Vill du fördjupa eller bredda dig eller både och? Hur kan konsultföretaget stötta dig? Kan ni komma överens om en utvecklingstrappa över flera år som också lön eller andra förmåner kopplar till?

2. Delta i nätverk, träffar och utvalda forum

Utnyttja de tillfällen som ges till att träffa andra konsulter och nätverka. Här har du möjligheter att skapa relationer, knyta värdefulla kontakter och lära av andra. Det kan vara både hos konsultföretaget, hos uppdragsgivaren och i andra sammanhang. Det behöver inte vara mycket och det behöver inte dra mycket tid, men kan ge fina ingångar till att få hjälp med utmaningar, förslag på lösningar och tips om nya uppdrag.

3. Undersök möjligheten att ha eller vara mentor

Undersök dina möjligheter att ha en mentor eller att själva agera mentor. Mentorskap kan vara utvecklande för både yngre personer i början av arbetslivet och för dig som är mer erfaren och kan agera mentor alternativt ha en egen mentor i en yngre generation. Du kan också ha ett mentorupplägg tillsammans med någon som kompletterar din egen kompetens och dina egna erfarenheter, och tvärtom.

4. Kolla upp gratiskurser och onlinelösningar

Kompetensutveckling behöver inte alltid vara en fysisk kurs eller en certifiering till en fast kostnad. Numera finns massor av onlinelösningar, som också är kostnadsfria. Du kan till exempel hitta distanskurser på högskolor eller universitet eller kostnadsfria YH-kurser. Beroende på ditt kompetensområde kan du också kolla in plattformar som Coursera, Codeacademy och edX, som erbjuder gratis kurser inom till exempel programmering, digitalt ledarskap, agil projektledning och mycket mer. Vill du fördjupa dig på andra sätt finns massor av matnyttigheter online, till exempel programmeringsböcker fritt tillgängliga på Github eller tutorials på Youtube.

5. Byt uppdrag lagom ofta

I det här tipset är det inte helt enkelt att definiera vad som är lagom ofta. Det kan vara värdefullt att få möjligheten att vara med hela vägen genom ett längre projekt eller utvecklingsarbete och det kan vara värdefullt att få bidra i en specifik del eller stärka upp som resurs under både kortare och längre tid. Vårt tips i tipset är att vid alla övergångar mellan uppdrag se till att fånga upp vad du tar med dig ut från uppdraget och vad du tar med dig in i nästa uppdrag. Vilka lärdomar och erfarenheter tar du med dig? Vilka utmaningar har du mött och hur löste du dem? Vilka delar lyckades du/ni med och vad berodde det på? Be om feedback från uppdragsgivaren och när det är relevant, passa på att fråga om möjligheten att vara referens. Fundera också över på vilket sätt nästa uppdrag kommer att utveckla dig eller hur du vill att det ska utveckla dig? 

6. Utveckla mer än IT-kompetensen

I rollen som IT-konsult är det fler egenskaper och förmågor än IT-kunskapen som blir viktig, och som hör till den konsulterande rollen i sig. Ta för vana att regelbundet be om feedback från både din konsultchef, din uppdragsgivare och dina kollegor. Med hjälp av feedbacken kan du ännu bättre lära känna dina styrkor och dina utvecklingsområden. Beroende på vilken roll du har i grunden kan det vara värdefullt att bygga på med bredare kompetenser, inom till exempel agil projektledning, kommunikation eller förändringsledning. Det tillför extra värden hos dina uppdragsgivare.

7. Synliggör det kontinuerliga lärandet

Utöver enstaka insatser och från uppdrag till uppdrag, värdera och synliggör också det kontinuerliga lärandet. Ett konstruktivt sätt att fånga upp det på är att arbeta med reflektion och retrospektiv. Det gör ni förmodligen i vardagen hos ditt konsultföretag och ute på uppdrag men du kan också göra det på egen hand och tillsammans med din konsultchef, som ser till att hela tiden hålla din konsultprofil uppdaterad.

Har du fler tips? Hör av dig så fyller vi på artikeln!

Prenumerera på bloggen