Visste du att IT-proffs väljer arbeten med mindre stress framför högre lön? En undersökning gjord av Teksystems säger att 66% av IT-specialister har tittat på att byta arbete för att minska stressen. Undersökningen säger att mer än hälften skulle kunna gå ner i lön för att minska stress! Projekt som digitaliseringen, AI och GDPR sätter agendan för våra IT-avdelningar under 2018. Stora projekt innebär ofta höga krav.  Som ledare kan du komma att behöva hantera stressade medarbetare – och i värsta fall oväntade förändringar som sjukskrivningar.

Oavsett förändring – ansvaret ligger hos dig!

Någon har blivit sjukskriven, en annan tar tjänstledigt och en omorganisation är på gång – vilket leder till att verksamhetens behov förändras under övergångsperioden. Förändring är oundvikligt och något man bör ta i beaktande som en del av planeringen för året både vad gäller budget, riskanalys, kompetensförsörjning och kandidatunderlag. Ändå kommer de här utmaningarna ofta som en överraskning utan beredskap för att täcka upp för personen som kommer att vara borta.

Sitter man som ansvarig för en IT-avdelning ställer det extra press på att hitta en lösning, och det ofta rätt snabbt då dessa saker oftast inte kan vänta. Det här i kombination med att IT-kompetens är tidskrävande att hitta, skapar inte bara stress för chefen, utan kan ha konsekvenser på hela IT-avdelningen och organisationen – så som att:

  • IT-projekt pausas och ni kommer inte framåt i den takten i hade önskat
  • Kravställningarna mot leverantörerna blir bristfälliga. Kravfångsten från verksamheten detsamma vilket leder till missnöjda medarbetare som inte känner sig prioriterade.
  • Fel beslut kan tas om ersättaren saknar kompetens eller helhetsförståelse för processerna som personen de ersätter hade ansvarat för.
  • Den som är borta, sjukskriven eller tjänstledig kontaktas kontinuerligt och får ingen ro. Work-Life balance helt ur balans då man kanske som mest behöver få koppla bort.
  • För stor press läggs på medarbetarna som är kvar. De har antagligen fullt upp med befintliga arbetsuppgifter och nya sådana ökar på stressen vilket inte är hållbart i längden. Dessutom kan fördelningen bli orättvis och kvarvarande kollegorna bli missnöjda.

För att skapa en hållbar arbetsplats krävs det att stressnivåerna hålls på en realistisk nivå och att man är väl förberedd för förändringar.

Tips för att vara redo för förändringar:  

  • Se till att kontinuerligt överföra kompetenser mellan individer i organisationen så att t.ex. IT-projekt inte blir beroende av endast en person, en person som kanske är borta om ett halvår.
  • Ha beredskap för rekrytering eller konsultanskaffning – arbeta proaktivt med att nätverka med relevanta personer på marknaden som kan fylla upp de mest kritiska rollerna då behov uppkommer.
  • Ha koll på vilka partners ni kan använda er av ifall behov uppkommer och ni själva inte har tiden eller kompetensen för att hitta rätt person för rollen.
  • Agera direkt ni fått information om att någon kommer vara borta. Är det en väldigt specifik kompetens ni är ute efter kan det dröja innan ni får rätt person på plats. Ultimat är om den nya personen kan gå parallellt med den som kommer lämna arbetsplatsen.

Vill även tipsa om den här guiden ”Hyra eller anställa till IT-avdelningen?” som ger tips kring hur man ska tänka då man står i valet och kvalet att anställa eller hyra in IT-kompetens.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Linda Mukka

Sales Responsible

Denna norrlänning flyttade till Stockholm 2008 och hon har sedan dess arbetat med både IT-rekrytering och IT-konsulter till många härliga kunder. Linda brinner för branschen och hennes stora passion är att hennes kunder ska uppleva det enkelt att jobba med henne. Har du som chef ett behov av en IT-rekrytering eller om du behöver ta in en konsult, tveka då inte att kontakta denna tjej så får du ett förstklassigt bemötande!