Det är ingen nyhet att IT blir mer verksamhetsnära. Forresters analytiker spådde tidigt att IT-funktionen kommer att bäddas in i den övriga organisationen. Det gör IT som strategisk funktion allt viktigare.

Att utveckla IT-avdelningen till en mer verksamhetsnära och strategisk funktion har stått högt upp på många IT-chefers agenda sedan några år. Men hur ser det ut hos svenska företag i dag, 2016?

Under april genomförde vi en stor undersökning bland svenska IT-chefer. Där ställde vi bland annat frågan hur deras verksamheter ser på IT-funktionen. Vi utgick från att vi kan se IT:s roll på tre olika sätt, som technology provider, service provider eller business partner. Undersökningen visar att bara en fjärdedel av företagen ser IT som business partner. Vi har alltså en väg kvar att gå när det gäller synen på IT som strategisk partner.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Annika Lissjos

Marknadschef, Wise IT

Jag arbetar med digital företagskommunikation med fokus på att skapa affärsmöjligheter och karriärutveckling inom IT-området. Kort och gott: jag vill förbättra kommunikationen för att förbättra verksamheten! I bloggen skriver jag om rekrytering som marknadsföring och om hur vi tar beslut baserade på digitala upplevelser.