Ramavtalet mellan Wise IT konsult AB och avropsberättigade organisationer

Ramavtalet mellan Kammarkollegiet och Wise IT Konsult Ab omfattar Bemanningstjänster, med Bemanningstjänster avses inhyrning av enstaka, eller flera person/-er (nedan benämnd konsult/-er) som i Avropsberättigads organisation ska arbeta under avropsberättigads arbetsledning.

Konsulten ska fylla tillfälliga eller längre behov som uppstår hos Avropsberättigad till följd av exempelvis kortare eller längre arbetstoppar, anställd personals sjukdom, tjänstledighet och/eller i väntan på nyrekrytering. Tidsperioden kan omfatta kortare tidsperioder från enstaka timmar, Arbetsdag/-ar upp till månad/-er och år.

Tjänsterna kommer att utföras på plats hos Avropsberättigad om inte annat överenskommes. Upphandlingen omfattar inte rekrytering, entreprenad, omställning eller jobbförmedling.

Kort om Wise IT:

Wise IT är en nordisk leverantör med 40 medarbetare som är specialiserade inom search, matchning och leverans av IT-specialister. Idag samarbetar vi med kunder i hela Sverige inom privat och offentlig sektor.  Vi gör årligen ca 5 000 intervjuer med IT-kandidater och ca 300 leveranser till våra kunder inom IT.