Vi söker en VMware-specialist i ett projekt med hög inverkan och strategisk betydelse.

Uppdragsbeskrivning:

Vi söker en erfaren IT-Strateg med specialisering inom VMware för ett uppdrag hos en av våra kunder. Detta projekt involverar en omfattande utvärdering av en stor teknisk miljö drivet av VMware-teknologi. Målet är att genomföra en granskning för att bedöma potentiella kostnadseffektiviseringar och tekniska alternativ i ljuset av nya ekonomiska förutsättningar.

Detaljer om projektet:

  • Inledande skede: Kort initial analysperiod på 2-3 arbetsdagar.
  • Potential för utvidgning: Baserat på de initiala resultaten kan projektets omfattning utökas.
  • Kompetenskrav: Djupgående teknisk expertis inom VMware och förmåga att leverera strategiska insikter är avgörande.

Detta uppdrag erbjuder möjligheten att bidra till strategiska beslut gällande teknologiinfrastruktur på hög nivå. Start är omgående för rätt kandidat, som förväntas leverera analytiska insikter och rekommendationer för framtida teknologival och kostnadshanteringsstrategier.

Kompetenskrav:

  • Avancerad kunskap inom VMware: Omfattande erfarenhet av att arbeta med VMware-lösningar och djup förståelse för dess arkitektur och implementering. Erfarenhet från stora och komplexa miljöer är särskilt värdefull.
  • Analytiska färdigheter: Förmåga att genomföra detaljerade tekniska och kostnadsanalyser för att utvärdera nuvarande system och identifiera kostnadseffektiva alternativ.
  • Strategiskt tänkande: Kapacitet att utveckla och föreslå genomförbara migreringsstrategier baserat på omfattande teknisk analys och affärsmässiga överväganden.
  • Projektledningserfarenhet: Erfarenhet av att leda eller koordinera projekt inom IT-infrastruktur, särskilt med fokus på teknologiövergångar och -uppdateringar.
  • Problemlösningsförmåga: Kapacitet att identifiera och lösa tekniska problem snabbt och effektivt, med en systematisk och logisk ansats

Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.