”Vi hade ett stort behov att rekrytera inom IT och visste att vi inte skulle hinna med allt. Vi kontaktade därför Wise IT eftersom vi tidigare har fått ett bra och professionellt bemötande av Wise. Jag har speciellt uppskattat kommunikationen som är tydlig och ärlig, man måste ju stämma av med varandra kontinuerligt, och det har vi lyckats bra med. Den ärliga kommunikationen innebär också att ni inte lovar att leverera sådant som inte är möjligt, och det är jättebra!”

Prenumerera på bloggen