IT Support & Operations

Rekrytering och konsulter inom IT-support, infrastruktur, systemadministration, molntjänster och IT-drift.

Business IT

Rekrytering och konsulter - ledare och verksamhetsnära roller inom t.ex. projektledning, kravanalys, test och affärssystem.

Software & Development

Rekrytering av utvecklare – med specialisering inom backend och frontend, DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter och CTO-roller.

Wise IT Inhouse

Din professionella rekyteringspartner inhouse hos er - IT-rekryterare, IT-researchers, konsultation och rekryteringsåtaganden.

Referenser

Comprend växer och behöver hjälp att hålla ihop det

Ida Bylund, People and Culture Manager på Comprend, är ansvarig för rekryteringen internt på Comprend. När Ida kom in på Comprend för snart ett år sedan så hade hon bland annat som uppdrag att mer fokuserat arbeta med kulturen.

Ida Bylund Comprend

Vi har en visionär VD som alltid arbetat med dessa mjuka delar. Målet när jag kom in var att mer fokuserat, strukturerat och löpande arbeta med dessa frågor för att behålla och stärka den fina kultur vi har när vi tar in nya och flera medarbetare”

Comprend är inne i en intressant tid just nu och man växer – både med personal och med nya uppdrag affärsområden.

Vi har ett nytt affärsområde som ska växa – men det är även befintliga affärsområden och dess såväl befintliga som nya kunder som gör att vi behöver anställa ny personal”  

I och med målet om tillväxt så blev rekrytering och employer branding något som ingick i Idas uppdrag. Comprend har tidigare använt sig av mycket underkonsulter – men vill nu skifta till att ha en ännu högre andel anställda än underkonsulter.

Att ha fast anställda istället för konsulter är mer lönsamt för oss i längden och gör att medarbetare i sin tur blir bättre på att förmedla vad vi står för och i förlängningen fungera som goda ambassadörer för Comprend i relationen med våra kunder”

Att rekrytera är inte alltid svårt – men att attrahera kandidater inom vissa yrkesområden är speciellt utmanande. Comprend rekryterar ofta via de anställdas nätverk och det har historiskt varit lyckosamt. Men i och med expansionstakten räcker detta inte längre för att lösa kompetensbehoven, speciellt när det gäller utvecklare.

Kandidater som kommer till oss fastnar för Comprend på grund av just kulturen, värderingarna och människorna. Vi är bra på att sälja in oss själva på intervjuer – men att hitta kandidater är svårt. Inflödet av tech-kompetens är oftast svårare att få till än inom andra kompetensområden

Comprend har under flera år rekryterar lite ad hoc. Mycket via nätverk och en del via rekryteringsbolag.

Utmaningen med att använda sig av rekryteringsbolag är att dom inte är lika bra på att sälja in oss som bolag som någon som faktiskt spenderat rejält med tid hos oss och med våra medarbetare

Comprend kom i kontakt med Wise IT:s affärsområde Inhouse som hyr ut rekryteringskonsulter till bolaget.

Det som blev så bra med Harerta och Inhouse är att hon blev som en intern projektledare för rekrytering. Hon höll ihop allt. Hon såg till att cheferna gjorde det de skulle, hittade bra kandidater och såg till att vi inte tappade momentum

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakt

×

Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Kontakt


Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Registrera dig här

Genom att skicka formuläret godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Privacy Policy.