Att hela tiden vara relevant i en bransch som präglas av snabba förändringar och digitalisering är A och O för att vara konkurrenskraftig. Därför är IT-kompetensen hett eftertraktad på många marknader och inte minst bland logistikföretagen.

”Logistikbranschen har historisk sett varit konservativ och kanske inte setts ses som den mest attraktiva att verka inom, men jag tycker att branschen har fått ett oförtjänt rykte. Det finns stora möjligheter för den som gillar att arbeta med ny teknik i utmanande och komplexa flöden”, säger IT-chefen Simon Hellmuth på Greencarrier.

Från outsourcing och omorganisationer till behov av kunskap Inhouse

Simon kom in i bolaget under en spännande tid år 2014 där outsourcing och omorganisationer stod på agendan, bland annat av IT-infrastrukturen. I samma veva identifierades ett antal strategiska IT-kompetenser som skulle behållas internt och började en stegvis uppbyggnad av Greencarriers nuvarande IT-organisation.

Fokus framöver ligger på digitaliserade lösningar och nya tekniker

I dagsläget är Simon och hans kollegor ett dussintal personer som syr ihop IT-tjänsterna och samverkar med externa partners. I framtiden ser de en fortsatt förflyttning till digitaliserade lösningar och nya tekniker. IT-sidan är mycket involverade i de strategiska initiativen vilket förutsätter rätt kompetens på plats.

Stödet från Wise IT har hjälpt till att säkra strategiska IT-kompetenser internt

Tillsammans med Wise IT tycker Simon att de har lyckats förmedla vilka intressanta tekniker och arbetsuppgifter logistikbranschen öppnar upp för. Samarbetet började 2016 och leds nu med Jesper Söneborn, Consultant Manager på Wise IT, i spetsen. Både direkta rekryteringar och konsultlösningar har varit en väg att hitta kompetens inom bland annat ERP och integration.

”Hyrköp har varit en framgångsfaktor och ett win-win upplägg för oss! Här har Wise IT kunnat erbjuda en trygghet för både kandidaten och oss med möjlighet att utvärdera om vi är en bra match för varandra eller inte. Ett professionellt bemötande och bra samt tydliga processer har varit vägledande i valet att fortsätta vårt samarbete”, berättar Simon.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev