I över 10 år har Handelsbanken och Wise IT haft ett pågående samarbete. Sedan Mikael Olsson, Head of IT Service Desk, tog sig an sin nuvarande roll har Wise IT hjälpt med mer än 10 konsulter.

– Allt började med att Wise IT presenterade Tech Agent Program. Programmet utgår från att man tar in de som inte har jobbat i servicedesk tidigare och fokuserar på individerna och potential i stället för erfarenhet. På Handelsbanken har vi hög tilltro till individen och viljan att utvecklas och kände direkt att det passade oss väldigt bra och vi hade en känsla av att det skulle fungera. Längre fram när behovet kom så tog vi in Tech Agent, och det landade rätt direkt.

Snabb hjälp vid behov

Redan innan Mikael började i sin roll hade Wise IT och Handelsbanken ett pågående samarbete.

– Jag tog över samarbetet med Wise IT när jag började i min roll. Jag gjorde min utvärdering genom att låta Wise IT skicka över kandidater som vi sedan träffade. Sedan dess har det gått bra, när vi har ett behov får vi snabbt hjälp. Jag behöver inte vänta på att få kandidater, och det har dessutom gått bra när jag haft mer specifika önskemål. När konsulterna har kommit in har vi stående uppföljningsmöten för att utvärdera hur det går. Konsulterna som har kommit in har visat att de vill utvecklas och ta sig an ny kunskap, det har i de flesta fall gått så bra att många har blivit anställda hos oss.

Vikten av långsiktiga samarbeten

För Mikael och Handelsbanken, som uppskattar värdet i långsiktiga relationer, kommer samarbetet att fortsätta framöver.

Vi tror på långsiktiga relationer i Handelsbanken eftersom man lär känna varandra och förstår varandras behov. Det är lättare att samarbeta än vad det hade varit om man inte hade haft så mycket kontakt med varandra eller med någon som inte förstår vår verksamhet.

Mikael avslutar med att ge ett råd;

– Våga testa och satsa på personer med mindre erfarenhet, exempelvis som från Wise IT:s Tech Agent Program. Tro på att dem kan lära sig och vill utvecklas.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev