Wise IT har stöttat MTD med ny kompetens för att lyckas digitalisera en traditionell verksamhet. MTD levererar tidningar och paket över hela Sverige. De omsätter drygt 3 miljarder kronor per år och har över 8 000 distributörer.

”Att förflytta en fysisk produkt från A till B är något vi verkligen kan, men att tala om att vi faktiskt också gör det digitalt, det är en stor utmaning”, säger Anette Jarlemark, Affärs- och processutvecklingschef på MTD.

”Wise IT har spelat en otroligt stor roll för vår möjlighet at kunna hitta bra resurser och vår CTO Maria som är rekryterad via Wise IT fungerar jättebra”

Maria Burvall- Haag ansvarar för den strategiska IT-utvecklingen på MTD:

”Åt vilket håll ska vi gå för att möta vår affär? Med hjälp av mitt team behöver jag vidareutveckla oss och säkerställa att vi har har rätt kompetenser för att möta omvärlden.”

Idag är IT-avdelningen på MTD inte längre en plats där man löser problem utan där man också tittar på möjligheter som IT kan skapa.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev