IT Support & Operations

Rekrytering och konsulter inom IT-support, infrastruktur, systemadministration, molntjänster och IT-drift.

Business IT

Rekrytering och konsulter - ledare och verksamhetsnära roller inom t.ex. projektledning, kravanalys, test och affärssystem.

Software & Development

Rekrytering av utvecklare – med specialisering inom backend och frontend, DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter och CTO-roller.

Wise IT Inhouse

Din professionella rekyteringspartner inhouse hos er - IT-rekryterare, IT-researchers, konsultation och rekryteringsåtaganden.

Anlita eller rekrytera CTO

IT och tech kan ses som något komplext och överväldigande. Med en CTO, Chief Technology Officer, inom företaget har företag […]

IT och tech kan ses som något komplext och överväldigande. Med en CTO, Chief Technology Officer, inom företaget har företag någon som har ett övergripande ansvar över allt vad IT innebär.

Eftersom IT-säkerhet alltmer klättrar på företags prioriteringslistor är det därmed ytterst grundläggande att anställa en CTO som ansvarar över ledning, utveckling och säkerhet av företagets IT. En Chief Technology Officer sitter ofta med i ledningsgruppen och ger råd för hur företaget strategiskt och operativt skall arbeta med IT. Rollen kräver därför mycket erfarenhet inom just IT då detta kan innebära bland annat säkerhet, budget och personal inom IT. Personen ansvarar även för företagets strategiskt tekniska utveckling och interna system.

Genom att säkerställa att en kunnig CTO finns på plats kan företaget minska risken för cyberattacker, förenkla medarbetares dagliga arbete inom interna system samt lägga upp en stabil strategisk plan för hur företaget skall arbeta med IT i framtiden. Vi hjälper er att anställa en kompetent CTO som kan driva ert företags IT framåt!

Kompetenser

  • Utveckling och teknik
  • Ledarskap
  • Budget
  • Strategiskt tänk
  • Projektledning

Så hjälper en CTO er att nå era produktmål

En CTO (Chief Technology Officer) är en nyckelspelare i er organisation när det kommer till att forma och genomföra er tekniska strategi. Denna högt specialiserade ledare spelar en avgörande roll för att säkerställa att era tekniska resurser och initiativ är i linje med era övergripande affärsmål. Här är några sätt på vilka en CTO kan stödja er organisation:

  • Teknisk strategi: hjälper till att utveckla en tydlig teknisk strategi som riktar sig mot era produktmål. De identifierar vilka teknologier och resurser som behövs för att driva ert företags utveckling framåt.
  • Innovation och produktutveckling: är ansvarig för att främja innovation och produktutveckling. De kan introducera nya teknologier och metoder som förbättrar era produkter och tjänster.
  • Teknisk ledning: övervakar tekniska team och projekt. De ser till att era tekniska projekt är effektivt planerade och genomförda, och att era produktmål uppfylls.
  • IT-säkerhet: ansvarar för att säkerställa hög nivå av IT-säkerhet inom organisationen. De utvecklar och implementerar säkerhetsstrategier för att skydda era system och data.
  • Samarbete och kommunikation: fungerar som en länk mellan teknik och affärsmål. De säkerställer att teknikteamen samarbetar effektivt med andra avdelningar för att driva produktmålen framåt.

En CTO är en strategisk partner som hjälper er att utnyttja teknikens fulla potential för att uppnå era produktmål och driva er organisation framåt.

VILL DU BLI KONTAKTAD?

Dags att hyra eller rekrytera en CTO? Hör av dig till oss så hjälper vi dig gärna!


IT-chef

IT-chef

Vad gör egentligen en IT-Chef? Här kan du läsa mer om arbetsuppgifter, lön och framtidsutsikter för personer som arbetar som IT-Chef.

Kontakt

×

Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Kontakt


Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Registrera dig här

Genom att skicka formuläret godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Privacy Policy.