IT Support & Operations

Rekrytering och konsulter inom IT-support, infrastruktur, systemadministration, molntjänster och IT-drift.

Business IT

Rekrytering och konsulter - ledare och verksamhetsnära roller inom t.ex. projektledning, kravanalys, test och affärssystem.

Software & Development

Rekrytering av utvecklare – med specialisering inom backend och frontend, DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter och CTO-roller.

Wise IT Inhouse

Din professionella rekyteringspartner inhouse hos er - IT-rekryterare, IT-researchers, konsultation och rekryteringsåtaganden.

Anlita eller rekrytera Verksamhetsarkitekt

Har er verksamhet någon som strukturerar upp organisationens information i processer och IT-lösningar? Eller någon med ett övergripande ansvar för […]

Har er verksamhet någon som strukturerar upp organisationens information i processer och IT-lösningar? Eller någon med ett övergripande ansvar för organisationens IT-struktur och analyserar hur den skall utvecklas? Om inte – då är det en verksamhetsarkitekt ni behöver! Genom att anlita eller rekrytera en person med kunskap inom verksamhetsarkitektur kan ni säkerställa att någon har översikt över vem som jobbar med vad, i vilka system och hur samverkan mellan olika enheter sker. Någon som har koll på ert IT-landskap och dess processer helt enkelt!

Med hjälp av en verksamhetsarkitekt blir IT-landskapet mer flexibelt, kostnadseffektivt och strukturerat

Det säger nästan sig självt att en verksamhetsarkitekt arbetar med arkitekturen för verksamheten, verksamhetsarkitekturen. Verksamhetsarkitektur är det som sammanför verksamheten med IT genom processer och IT-landskap. Eftersom processer och IT-landskap ofta uppfattas som komplexa och det saknas insikt i dess omfattning och struktur från resterande verksamhet inom organisationen, kan det leda till svårigheter att hantera risker, styra IT och minska dess kostnader. En verksamhetsarkitekt är därför ansvarig för att processer och IT-landskap fungerar flexibelt, kostnadseffektivt och strukturerat.

Verksamhetsutveckling är en stor del av arbetet som verksamhetsarkitekt

Vidare måste en verksamhetsarkitekt även fokusera på verksamhetsutveckling. När exempelvis ett äldre system behöver bytas ut eller byggas om är det ofta verksamhetsarkitekten som vet vilken information som används och lagras i systemet. Utan den kunskapen kan investeringar i nytt IT-stöd bli onödigt kostsamma och rent av leda till försämringar i verksamheten. Med hjälp av arkitekturmodeller beskriver verksamhetsarkitekten ett nuläge som utgångspunkt, med stegvisa förändringar för hur verksamheten ska nå ett önskat målläge för dess verksamhetsprocesser och IT-lösningar. En verksamhetsarkitekt förstår komplexa sammanhang, har strategisk insikt i hur organisationen och dess komplicerade beroenden mellan IT och verksamhet fungerar samt kan tillämpa sin kompetens och översätta strategi till förändring.

Wise IT kan säkerställa ert behov av en verksamhetsarkitekt

En verksamhetsarkitekt ses som den sakkunnige inom IT-verksamheten och är även organisationens expert på IT-verksamhetens regler och befintliga processer. Wise IT kan hjälpa er anlita eller rekrytera en verksamhetsarkitekt som passar just er organisation, era processer och ert IT-landskap. Vi är specialister på IT-kompetens och har en lång erfarenhet av att tillsätta dessa typer av roller.

VILL DU BLI KONTAKTAD?

Dags att hyra eller rekrytera IT-kompetens? Hör av dig till oss så hjälper vi dig gärna!


Kontakt

×

Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Kontakt


Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Registrera dig här

Genom att skicka formuläret godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Privacy Policy.