IT Support & Operations

Rekrytering och konsulter inom IT-support, infrastruktur, systemadministration, molntjänster och IT-drift.

Business IT

Rekrytering och konsulter - ledare och verksamhetsnära roller inom t.ex. projektledning, kravanalys, test och affärssystem.

Software & Development

Rekrytering av utvecklare – med specialisering inom backend och frontend, DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter och CTO-roller.

Wise IT Inhouse

Din professionella rekyteringspartner inhouse hos er - IT-rekryterare, IT-researchers, konsultation och rekryteringsåtaganden.

Anlita eller rekrytera Mobilutvecklare

Genom att anlita oss när du vill rekrytera eller hyra en mobilutvecklare får du tillgång till ett av Sveriges bredaste kontaktnät och professionella rekryteringskonsulter som hjälper dig att välja rätt kompetens till ditt företag.

Rekrytering och uthyrning av mobilutvecklare

Idag surfar fler och fler från mobila enheter och marknaden för appar till smartphones och surfplattor växer. Därför blir det allt viktigare att företag som vill ha en professionell digital närvaro också lever upp till behoven hos dagens användare. Genom att anlita en mobilutvecklare har du någon som utvecklare er teknik för mobila plattformar. Vi hjälper gärna dig som vill hyra eller rekrytera en mobilutvecklare!

Efterfrågan på mobilutvecklare fortsätter att öka

Mobilutveckling är ett av de mest snabbast växande områdena inom IT. I och med att smartphones och andra gadgets blivit mer tillgängliga har behovet av applikationer och system som är anpassade efter mobila enheter ökat betydligt. Många utvecklare har insett detta och gått över från att vara renodlade back-end utvecklare till att specialisera sig mot mobila enheter.

När började mobilutvecklingen ta fart?

Runt 2008 då apple och android-baserade företag började lansera smartphones tog mobilutvecklingen fart på riktigt. Tidigare hade denna avgrening av utveckling funnits i mindre utsträckning då de mobila enheterna begränsat möjligheterna. Det initiala sättet att utveckla applikationer på apple och android enheter försågs då av respektive företag; Apple med deras operativa system iOS skapade system som kallades för Xcode och Objective-C medans Android skapade en SDK plugin som kopplades till språken Eclipse, Netbeans eller Java. Idag ser branschen annorlunda ut och mobila utvecklare kan arbeta i nästan alla språk som finns inom webbutveckling.

Populära språk för mobilutvecklare

Ett vanligt språk inom iOS är idag Swift, vilket är ett effektiviserat språk som apple skapade specifikt för iOS utveckling. Android har kvar sina språk men har istället lanserat en programvara som förenklar processen av att programmera till android enheter. Java är fortfarande det mest använda språket även fast C fortfarande är ett officiellt språk. Det som är viktigt att förstå inom mobilutveckling är att de olika enheterna är helt olika att arbeta inom, att göra en applikation till de båda operativa systemen kräver helt olika kompetenser då man arbetar i andra språk, ramverk och paradigmer. Trots så är det ofta fördelaktigt att arbeta inom de ursprungliga språken som erbjuds av de operativa systemen då man oftast får till effektiva lösningar för användare samt att man vid justeringar når åt problemen direkt utan att behöva redigera genom flera lager.

Mobilutvecklare kan också arbeta med anpassade ramverk

Ett annat alternativ är idag att använda specifika ramverk och verktyg för att bygga applikationer över de båda operativa systemen. Dessa ramverk kan erbjuda enklare och snabbare uppbyggnad av system men kan dock skapa otydlig kod som sedan kan vara svår att vidare utveckla. Det finns flera av dessa ramverk som specialiserar sig på olika sorters applikationer. Till exempel finns Xamarin Tools som skapar en abstrakt överliggande C# kod som kan implementeras på både iOS och android. PhoneGap är ett annat alternativ som genom Javascript APIs gör det möjligt för applikation att ta del av enhetens system. Detta betyder att man likt användandet av Javascript inom webbutveckling tar hjälp av webbläsare för att bygga upp funktioner. På grund av detta är det smidigt för webbutvecklare att välja denna väg då det inte kräver att de lär sig nya språk, dessvärre blir dessa applikationer väldigt begränsade då de konstant behöver köras genom webbläsare.

VILL DU BLI KONTAKTAD?

Dags att förstärka teamet med en mobilutvecklare? Kontakta oss så hjälper vi gärna till!


Kontakt

×

Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Kontakt


Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Registrera dig här

Genom att skicka formuläret godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Privacy Policy.