Personliga egenskaper för att lyckas som Data Analyst

  • Analytisk förmåga och problemlösningsförmåga för att tolka och dra slutsatser från data.
  • Teknisk kompetens för att använda olika analysverktyg och programvaror.
  • God kommunikationsförmåga för att förklara tekniska begrepp och resultat för icke-tekniska intressenter.
  • Noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer för att säkerställa kvalitet i dataanalysen.
  • Flexibilitet och förmåga att anpassa sig till olika projekt och affärsbehov.