Personliga egenskaper för att lyckas som Embedded utvecklare?

För att lyckas som Embedded Utvecklare är det viktigt att ha:

  • En passion för elektronik och inbyggda system.
  • God problemlösningsförmåga och analytiskt tänkande.
  • Förmåga att arbeta noggrant och effektivt med komplexa tekniska system.
  • Teamarbetsförmåga och förmåga att kommunicera tekniska idéer och lösningar.