Personliga egenskaper för att lyckas som IT-arkitekt

  • Analytisk förmåga och problemlösningsförmåga för att analysera och lösa komplexa tekniska utmaningar.
  • Kommunikationsförmåga och förmåga att förmedla tekniska koncept till icke-tekniska intressenter.
  • Kreativitet och innovation för att skapa nya och effektiva arkitekturlösningar.
  • Ledarskapsförmåga och förmåga att leda och motivera teamet mot gemensamma mål.
  • Affärsförståelse och förmåga att koppla samman tekniska lösningar med affärsbehov och mål.