IT Support & Operations

Rekrytering och konsulter inom IT-support, infrastruktur, systemadministration, molntjänster och IT-drift.

Business IT

Rekrytering och konsulter - ledare och verksamhetsnära roller inom t.ex. projektledning, kravanalys, test och affärssystem.

Software & Development

Rekrytering av utvecklare – med specialisering inom backend och frontend, DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter och CTO-roller.

Wise IT Inhouse

Din professionella rekyteringspartner inhouse hos er - IT-rekryterare, IT-researchers, konsultation och rekryteringsåtaganden.

IT-chef

Vad gör egentligen en IT-Chef? Här kan du läsa mer om arbetsuppgifter, lön och framtidsutsikter för personer som arbetar som IT-Chef.

Funderar du på att anställa eller hyra en IT chef? För många organisationer spelar IT chefen en avgörande roll när det gäller att optimera IT:s påverkan på företagets framgång. Som ansvarig för IT-verksamheten fungerar IT chefen som en nyckelfigur för den strategiska utvecklingen och agerar som en bro mellan IT och verksamheten. Om du behöver en kompetent IT chef kan vi hjälpa dig att hitta en erfaren IT-konsult eller genomföra en skräddarsydd rekryteringsprocess för att hitta rätt person för din organisation. Vad just en IT-chef gör går att ta del av nedan.

Vad gör en IT chef?

En IT chef ansvarar för att leda och koordinera IT-verksamheten i en organisation. De har en viktig nyckelroll när det gäller att utveckla och implementera IT-strategier för att stödja företagets övergripande mål och affärsbehov. De är involverade i beslutsfattande processer gällande bland annat teknikinvesteringar, systemimplementeringar och IT-säkerhet. De ansvarar även för att driva utvecklingen av IT-policies och riktlinjer samt leda team och IT-projekt.

Vanliga arbetsuppgifter för en IT chef

En IT chef förväntas utföra en rad olika arbetsuppgifter. Några av de vanligaste är:

 • Utveckla och genomföra IT-strategier som stödjer företagets mål och affärsbehov.
 • Ansvara för att driva och leda olika IT-projekt och team.
 • Beslutsfattande kring teknikinvesteringar och systemimplementeringar.
 • Utveckla och implementera policies och riktlinjer inom IT.
 • Säkerställa IT-säkerhet och dataskydd.
 • Hantera budgeten för IT-avdelningen och optimera kostnadseffektivitet.
 • Samarbeta med andra avdelningar och intressenter för att förstå deras IT-behov och se till att dessa behov tillgodoses.
 • Hålla sig uppdaterad om de senaste tekniska trenderna och identifiera potentiella möjligheter att förbättra IT-infrastrukturen och -processerna.

VILL DU BLI KONTAKTAD?

Dags att anlita eller rekrytera en IT-chef? Hör av dig till oss så hjälper vi dig gärna!


rekrytera it-chef

Anlita eller rekrytera IT-chef

Behöver ni en IT-chef till er organisation? Du har du kommit rätt! Vi hjälper gärna dig som vill säkra upp kompetensen inom IT.

Utbildning och erfarenhet – hur blir man IT chef?

För att bli IT chef krävs vanligtvis en kombination av utbildning och erfarenhet inom IT-området. Här är några vanliga steg för att nå denna position:

 1. Akademisk utbildning: En kandidatexamen inom IT-relaterade ämnen som datavetenskap, informationsteknik eller systemvetenskap är en vanlig utbildningsväg för att bli IT chef. Det finns även möjlighet att vidareutbilda sig på masternivå inom IT-ledning eller liknande ämnen för att fördjupa sina kunskaper och öka sina karriärmöjligheter inom området. Genom att kombinera en stark akademisk grund med relevant erfarenhet och kontinuerlig kompetensutveckling kan du öka dina chanser att nå framgång som IT chef.
 2. Erfarenhet inom IT: Efter avslutad utbildning är det viktigt att skaffa sig relevant yrkeserfarenhet inom IT-området. Det kan inkludera arbete som systemadministratör, nätverksansvarig, projektledare eller andra roller inom IT-ledning och tekniskt arbete.
 3. Specialisering och vidareutbildning: För att stärka dina kunskaper och öka dina chanser att bli IT chef kan det vara fördelaktigt att ta del av specialiserade kurser och vidareutbildningar inom områden som IT-ledning, strategisk planering, projektledning och IT-säkerhet. Certifieringar såsom ITIL (Information Technology Infrastructure Library) och PMP (Project Management Professional) kan också vara värdefulla.
 4. Karriärutveckling: Att arbeta sig uppåt inom IT-området genom att ta på sig mer ansvar och ledarroller kan vara en väg mot att bli IT chef. Det kan inkludera att leda mindre IT-team eller projekt och visa på ledarskapsförmåga och strategiskt tänkande.

 

Personliga egenskaper för att lyckas som IT chef:

Förutom utbildning och erfarenhet finns det vissa personliga egenskaper som kan vara avgörande för att lyckas som IT chef:

 1. Ledarskap och kommunikation: Som IT chef kommer du att leda och inspirera ditt team, samarbeta med andra avdelningar och kommunicera med intressenter på olika nivåer. Starka ledarskaps- och kommunikationsfärdigheter är avgörande för att effektivt kunna kommunicera visioner, delegera uppgifter och bygga relationer.
 2. Problemlösning och analytisk förmåga: IT chefer möter ofta komplexa tekniska utmaningar och behöver kunna analysera och lösa problem på ett strategiskt sätt. En stark analytisk förmåga och problemlösningsförmåga är därför viktiga egenskaper.
 3. Affärssinne och strategiskt tänkande: För att kunna utveckla och implementera IT-strategier som stödjer företagets övergripande mål och affärsbehov krävs det affärssinne och strategiskt tänkande. Förmågan att förstå och tolka företagets behov samt översätta dem till tekniska lösningar är avgörande.
 4. Flexibilitet: IT-landskapet förändras snabbt, och IT chefer måste vara flexibla och anpassningsbara för att kunna hantera dessa förändringar. Att vara öppen för nya teknologier, trender och metoder är viktigt för att kunna driva innovation och förbättring inom IT-området.

Genom att kombinera relevant utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper kan du bygga en stark grund för att bli en framgångsrik IT chef. Genom att kontinuerligt uppdatera dina kunskaper och vara engagerad i den snabbt föränderliga teknikvärlden kommer du att kunna möta utmaningarna som IT chef och leda framgångsrika IT-initiativ inom organisationen. Med din kompetens och ledarskapsförmåga kan du bidra till att forma företagets framtid inom IT och driva innovation och effektivitet. Som IT chef har du möjlighet att påverka och forma företagets digitala transformation och spela en central roll i att möta framtida tekniska utmaningar. Med en passion för teknik och ett starkt affärssinne kan du bygga en givande och framgångsrik karriär som IT chef.

Några vanliga områden som en IT-chef ansvarar för

Säkerhet

Att ansvara över företagets IT-säkerhet och se till att verksamheten är skyddad från eventuella hot och cyberattacker är en stor del av en IT-chefs arbetsuppgifter. Detta eftersom IT-säkerhet blir mer och mer aktuellt när digitaliseringen ökar i samhället. Vidare behöver säkerheten hela tiden utvecklas och förbättras och att strategiskt arbeta med detta är därför grundläggande i rollen.

Budget och personal

De som är chefer över hela avdelningar har inom de flesta bolag en budget de behöver följa. Det är även IT-chefens ansvar att se till att verksamheten är så kostnadseffektiv som möjligt, i kombination med att rätt kompetens finns inom avdelningen och att denna förvaltas inom organisationen. Detta gör att rollen har som uppgift att ansvara över IT-personal och deras arbetsmiljö, vilket kräver att man är en duktig ledare för att på bästa sätt motivera dessa och driva verksamheten framåt. Ett tätt samarbete sker med exempelvis HR-avdelningen för att ständigt säkra att rätt kompetens finns och rekryteras in i företaget.

Ledningsgruppsansvar

Eftersom IT-chefen är ytterst ansvarig för företagets IT så ingår denne oftast i företagets ledningsgrupp. Det är därför viktigt med samarbete mellan andra avdelningar inom organisationen. Att ingå i en ledningsgrupp innebär att man får ta del av information från andra avdelningar inom organisationen och denna information är ofta konfidentiell. Som IT-chef har man därmed även ett sekretessansvar gentemot sitt företag.

Erfarenhet inom projektledning är ofta kompetens som önskas hos IT-chefer eftersom olika former av projekt kan ta upp en stor del av IT-chefens vardag.

Vanliga arbetsuppgifter för en IT-chef är:

 • Drift, förvaltning och strategisk utveckling av verksamheten
 • Ytterst säkerhetsansvarig
 • Budgetansvar
 • Personalansvar
 • Ingå i ledningsgruppen

Kontakt

×

Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Kontakt


Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Registrera dig här

Genom att skicka formuläret godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Privacy Policy.