Personliga egenskaper för att lyckas som IT Manager

  • Ledarskapsförmåga och förmåga att motivera och inspirera teamet mot gemensamma mål.
  • Kommunikationsförmåga och förmåga att förmedla tekniska koncept till icke-tekniska intressenter.
  • Strategiskt tänkande och förmåga att förutse och anpassa sig till teknologiska förändringar och trender.
  • Problemlösningsförmåga och förmåga att fatta välgrundade beslut under pressade situationer.
  • Affärsförståelse och förmåga att koppla samman IT-initiativ med affärsstrategi och mål.