Personliga egenskaper för att lyckas som Kravanalytiker

  • Analytisk förmåga och noggrannhet för att identifiera och dokumentera krav i detalj.
  • Kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta med olika intressenter och utvecklingsteam.
  • Problemlösningsförmåga för att hantera komplexa krav och hitta lämpliga lösningar.
  • Flexibilitet och förmåga att anpassa sig till förändrade krav och projektomständigheter.
  • Helhetssyn och förmåga att se samband mellan olika krav och systemkomponenter.