Personliga egenskaper för att lyckas som Servicedeskchef

  • Ledarskapsförmåga och förmåga att motivera och guida teamet mot gemensamma mål.
  • Kommunikationsförmåga och förmåga att hantera konflikter och förmedla tydliga budskap.
  • Problemlösningsförmåga och förmåga att fatta snabba och välgrundade beslut under tryck.
  • Kundorientering och förmåga att förstå och tillgodose användarnas behov och förväntningar.
  • Organisatoriska färdigheter och förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt med noggrannhet och precision.