VANLIGA ARBETSUPPGIFTER FÖR EN SYSTEMFÖRVALTARE

  • Se till att systemet fungerar och används på rätt sätt 
  • Supportera användare 
  • Göra back-ups  
  • Installera och konfigurera mjukvara 
  • Planering av driftsättningar 
  • Felsökning 
  • Programmering 
  • Göra systemsäkerhetsanalyser 

Specialiseringar och fördjupningar 

För systemförvaltare är en vanlig specialisering just inom ett specifikt system. I rollen kan du förvalta vilket system som helst. Många väljer att fördjupa sig inom ERP-system och tar klivet till ERP-specialist som ett nästa karriärsteg efter några år som systemförvaltare.