Personliga egenskaper för att lyckas som Verksamhetsarkitekt

  • Analytisk förmåga och strategiskt tänkande för att identifiera affärsbehov och skapa långsiktiga arkitekturlösningar.
  • Kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta med intressenter på olika nivåer inom organisationen.
  • Ledarskap och övertygelse för att driva förändring och genomföra arkitekturlösningar.
  • Problemlösningsförmåga och flexibilitet för att anpassa sig till olika affärs- och tekniska utmaningar.
  • Helhetssyn och förmåga att se samband mellan olika affärsprocesser och system.