Alla håller säkert med om att det är viktigt med gruppdynamik och att ett team jobbar bra ihop. Studier visar ofta att detta är vägen till bättre resultat och lönsamhet. Det finns många olika sätt att bygga team på. Om inte gruppen arbetat tillsammans tidigare eller får in en ny chef är det väldigt viktigt att lägga ner tid och energi på att bygga teamet.

Här är fem punkter du kan följa om du strukturerat vill bygga ett framgångsrikt team.

1. Definiera vad ett framgångsrikt team är

Vad är ett framgångsrikt team för er? Hur ser ett bra arbetsklimat ut? Vilka förutsättningar behöver finnas för att kunna skapa ett bra team? Har ni detta i nuläget? Finns det faktorer som påverkar? Stress och otydlighet i arbetet kan vara faktorer som påverkar negativt. Identifiera dessa och prata om nuläge och framåt. Att identifiera nuläget och bli medveten om hur det faktiskt är, kan ofta vara halva resan till ett önskat läge.

2. Prata om förväntningar

När ni definierat vad som gör ert team framgångsrikt kommer ni att ha gemensamma förväntningar på hur ni ska jobba ihop. Bryt ner definitionen av ”framgångsrikt team” och prata om värderingar och kultur i teamet. Vad är viktigt för er? Vilka regler vill ni ha? Om till exempel dålig tidspassning irriterar vissa i teamet kanske ni ska bestämma att det är viktigt att hålla tider. Eller är det viktigt att ni ger varandra konstruktiv feedback för att kunna utvecklas? Se till att skapa utrymme för sådana forum där detta blir möjligt. Hur kan ni göra det? Låt alla komma med synpunkter.

3. Gruppanalys – vilka personligheter är ni?

Att tillsammans i teamet göra en analys över vilka individer ni är kan vara mycket värdefullt. Om ni får kläm på vilka personlighetstyper ni är ökar förståelsen för varandras beteenden. Det gör också att det blir lättare att avdramatisera situationer och eventuella konflikter som kan uppstå i vardagen. Vet ni att Bosse alltid uttrycker sig kort på mejlen så behöver ni inte ta det som något negativt. Inte heller om Karin alltid behöver fundera en stund innan hon kommer till beslut i frågor. Jag rekommenderar att man gör utbildningen DISC* tillsammans, ett bra sätt att lära känna sig själv, sina kollegor och för att få en ökad förståelse för varandras beteenden och varför man gör som man gör.

4. Lär känna varandra – ordentligt!

Alla är vi olika. Vissa har fasader på jobbet och andra delar gärna med sig om allt mellan himmel och jord. Vi känner vissa bra och andra mindre bra. Därför är det viktigt att hitta en neutral plats där alla kan mötas, gärna utanför arbetslokalerna. Som chef är det viktigt att lära känna individerna i gruppen och ge alla en chans att bjuda in varandra och samtidigt utmana varandra på ett positivt sätt. I en grupp råder alltid tysta hierarkier. Välj därför en teamaktivitet där alla kan släppa sina vanliga arbetsroller och vara på en gemensam grundplattform. Åk t.ex. ut i skogen och gör nån kul gruppövning, spela boule, gå på Gröna lund eller gå på laserdome. Låt alla få en chans att ta plats. Det ska vara roligt och gärna lite annorlunda.

5. Uppföljning och samarbete

Kalla till samling efter gruppaktiviteten. Det är nu jobbet börjar. Lyft upp målbilden igen, hur ser ett bra och framgångsrikt team ut? Repetera vilka regler och värderingar som ska gälla för just ert team. Hur lyfter ni fram varandras styrkor? Hur kan ni ge varandra feedback och i vilka forum? Viktigt att regelbundet följa upp. Gör gärna en aktivitetsplan och boka in tillfällen då ni utvärderar hur gruppen utvecklas. Är det en stor grupp så fungerar även regelbundna enkäter till gruppmedlemmarna.

 

*DISC är ett analysverktyg som visar hur man agerar individuellt och i grupp. Det är ett mycket bra diskussionsunderlag när man individuellt eller i team pratar om vilket beteende och personlighetsprofil man har i relation till andra.


Läs mer – ladda ner guide

Vill du läsa mer om att attrahera framtidens IT-medarbetare? Ladda ner vår guide med 6 saker du måste veta som arbetsgivare.

Guide: Så attraherar du den nya IT-generationen

Rapport

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Linda Freij

Tidigare vice vd & affärsområdeschef konsultverksamheten, Wise IT

Linda har 18 års erfarenhet av IT-branschen och har haft många olika roller inom branschens mest spännande delar. Hennes bakgrund sträcker sig från IT-teknik och serverdrift till Konsultchef, Key Account Manager och Rekryteringskonsult av IT-specialister.