IT Support & Operations

Rekrytering och konsulter inom IT-support, infrastruktur, systemadministration, molntjänster och IT-drift.

Business IT

Rekrytering och konsulter - ledare och verksamhetsnära roller inom t.ex. projektledning, kravanalys, test och affärssystem.

Software & Development

Rekrytering av utvecklare – med specialisering inom backend och frontend, DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter och CTO-roller.

Wise IT Inhouse

Din professionella rekyteringspartner inhouse hos er - IT-rekryterare, IT-researchers, konsultation och rekryteringsåtaganden.

Hitta IT-kompetens

Guide

Hitta IT-kompetens

Så skapar du en attraktiv IT-avdelning

På grund av kompetensbristen inom IT är det allt svårare att hitta rätt kandidat till sitt företag. För att lyckas måste man arbeta med sitt varumärke som arbetsgivare.

I den här guiden jämför vi Silicon Valley med den svenska IT-branschen, och berättar hur du bör arbeta med employer branding för att skapa en attraktiv IT-avdelning och få rätt personer att vilja börja jobba, och stanna kvar hos dig.

Läs mer
Guide

Hitta IT-kompetens

Searchguiden – vägen till en lyckad rekrytering

Idag räcker det sällan att bara publicera en annons och vänta på att lämpliga kandidater ska visa intresse. Företag måste framhäva fördelarna med att arbeta hos dem och aktivt sälja in sig för att enklare locka talanger. För att hitta kandidater krävs nya och mer kreativa metoder, som exempelvis search.

I denna guide kommer vi att utforska search som ett verktyg för att lyckas med rekrytering, samt ge dig praktiska tips för att börja searcha redan idag!

Läs mer
Guide

Hitta IT-kompetens

5 frågor du bör ställa dig innan du rekryterar till IT-avdelningen

Känns det som att arbetsbördan har ökat? Klarar ni inte av verksamhetens växande krav eller upplever ni att tidsramarna är helt orimliga? Kan det bero på att ni är underbemannade eller att ni saknar kritisk kompetens? Oroa er inte! Denna guiden innehåller de avgörande frågorna ni bör ställa innan ni beslutar om att rekrytera in nya medarbetare till IT-avdelningen.

Läs mer
Event

Hitta IT-kompetens, Trender & undersökningar

Webinar: Uthyrningslagen 24-månadersregel

  • 18 juni 2024

I vårt inspelade webinar får du en översikt av uthyrningslagen och 24-månadersregeln. Vi går igenom vilka typer av inhyrd personal som omfattas och ger praktiska tips för regelefterlevnad.

Läs mer
Guide

Hitta IT-kompetens

Bygg en stark kravprofil – steg för steg

Grunden för att lyckas i en rekrytering är att ha en tydlig kravprofil som samtliga involverade i rekryteringen är överens om. I den här guiden får du ta del fördelarna med att använda en kravprofil men också våra tips och tricks på hur du ska bygga den på ett tydligt och bra sätt.

Läs mer

Kontakt

×

Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Kontakt


Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Registrera dig här

Genom att skicka formuläret godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Privacy Policy.