Digitalisering är inte längre en valmöjlighet för företag, det är en överlevnadsfaktor. För att ett företag ska kunna vara konkurrenskraftigt och nå framgång på dagens marknad krävs det en tydlig digital strategi. IT-chefen, som ytterst ansvarig för digitaliseringen, har därmed en otroligt viktig roll och ett stort ansvar. Vem som har den positionen kan därmed bli avgörande för en organisations hela framtid.

Men vad utgör då en bra IT-chef? Är det den med bäst IT kompetens? Eller är det helt enkelt den bästa ledaren? Svaret ligger någonstans däremellan. En bra IT-chef behöver förstå hantverket bakom IT men inte alla detaljer. Detaljerna finns det specialister som kan hantera. Samtidigt behöver personen vara en bra ledare. Som IT-chef gäller det att förstå verksamheten och IT för att kunna sätta ut en riktning och sedan leda sin organisation mot det satta målet. Sandra Åhs, rekryteringsspecialist på Wise IT, är van att hjälpa företag hitta sin nästa IT-chef berättar att det är vanligt att företag tänker fel när det står inför rekryteringen.

– Jag möter ofta kunder som ska rekrytera en IT-chef och direkt börjar prata om vilka system och språk de jobbar med. Min första fråga blir då alltid ”behöver personen verkligen kunna detta?”.

Sandra Åhs berättar vidare.

– Min erfarenhet är att de bästa IT-cheferna är de som förstår övergripande vad medarbetarna behöver och samtidigt förstår värdet av ett bra ledarskap. Rollen som IT-chef innebär ofta att man är bryggan mellan utvecklarna och verksamheten. De behöver kunna kommunicera med båda parter och samtidigt se till att hålla bruset borta från specialisterna så att de får fokusera på det de gör bäst!

Våga satsa på en ”rising star”

Så hur hittar man då dessa fantastiska IT-chefer? Ja, det kanske faktiskt inte alltid är bland IT-cheferna du ska leta? Nu när vi landat i att det viktiga är att man förstår IT, kan agera brygga mellan IT och övriga verksamheten samt har ledaregenskaper blir det tydligt att vi även kan söka bland IT-projektledare, system manager och andra lead-roller. Dessa personer har ofta många av de egenskaper som eftersöks och är inte allt för sällan väldigt sugna på nästa steg i karriären.

Är det så att ni även vill hålla nere lönekostnaderna något innebär det inte bara att ni kan hitta riktiga stjärnor genom att leta bland dessa roller. Det kommer även med stor sannolikhet vara lättare att hitta någon inom ert lönespann.

– Det handlar om att våga titta på kandidaterna med rätt glasögon och inte smalna av för mycket. Genom att ha en öppen inställning inför en IT-chefsrekrytering finns möjligheterna att hitta nya lösningar som kanske till och med blir bättre än vad man först hade tänkt. Säger Sandra Åhs.

Låt inte chefsrollen vara den enda karriärvägen

Det är viktigt att som organisation skapa olika typer av karriärvägar, låt inte ledarskap vara den enda möjligheten att klättra i karriären. Låt de bästa IT-specialisterna få vara just specialister inom det de är bäst på. Och de som inte önskar bli specialister men har ledarpotential, lyft upp dessa till chefer.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev