Från mitten av mars till mitten av april (och i början av det vi nu vet blivit en konstig och annorlunda vår) genomförde vi på Wise IT vår årliga undersökning där vi tar reda på IT-specialisters tankar och beteende när de söker jobb och på arbetsplatsen. En av frågorna i undersökningen var om respondenten i fråga var intresserad av nytt jobb. Hela 68% visade sig vara intresserad av nytt jobb – trots Covid-19 krisen.

Rådande kris verkar inte ha påverkat IT-specialisternas vilja att byta jobb

Det har länge pratats om att det är 70 % passiva kandidater på arbetsmarknaden – men vi ville ta reda på om den siffran stämmer in på IT-området. Vår undersökning visar att 30 % av respondenterna aktivt söker jobb, 38 % vill ha nytt jobb, men är mer passiva och väntar på rätt erbjudande och resten är nöjda där de idag är. Även om det är långtifrån 70 % av IT-kandidaterna som är passiva är det fortfarande en betydande del, som vi inte når genom bara platsannonsering.

När vi genomförde undersökningen upplevde vi att det fanns både en oro och en nyfikenhet i hur IT-specialisternas svar skulle bli påverkade av rådande kris. En förutfattad mening vi själva hade var att fler än 31,8 % av IT-specialisterna skulle vilja sitta kvar i sin nuvarande roll. Många av de IT-specialister vi kontaktar säger att de är oroliga över det ekonomiska läget och vill vänta tills krisen är över innan de överväger nytt arbete. Resultatet från undersökningen visar däremot att många IT-specialisterna kan tänka sig byta jobb om rätt erbjudande dyker upp.

Anpassning krävs för att möta kandidaterna

Många företag har rekryteringsstopp, men det finns företag som har rekryteringskapacitet och de börjar nu titta på nya lösningar för att få bra kandidater att signa avtalen. En sådan lösning som vi rekommenderar till våra kunder (och har gjort sedan krisen startade) är att skjuta på startdatum. Om ni hittat en bra kandidat som ni inte vill släppa, men som inte är helt redo att säga upp sig och lämna tryggheten, kan ett bra alternativ vara att hålla kontakten över sommaren och stämma av allteftersom. Det finns bra konsulter ute på arbetsmarknaden som kan stötta upp tills rätt kandidat är redo att röra på sig.

Ett annat alternativ för seniora/ledande positioner, såsom arkitekter inom IT eller Tech Leads, är att som företag vara flexibla när det gäller provanställningar. Antingen att kan ni förkorta perioden för provanställning eller slopa den helt. Det leder till att kandidater som sitter på en tillsvidareanställning känner sig tryggare i att byta tjänst. Var även noga med att försäkra kandidaterna om att de positioner ni erbjuder dem, inte kommer att påverkas om det skulle vara så att ni behöver varsla personal inom en nära framtid. Det skapar ytterligare trygghet hos kandidaterna.

Årets IT & Tech Professionals Report släpps i slutet av maj!

För andra året i rad kommer vi släppa en hel rapport med insikter kring IT-specialisternas tankar kring både jobbsökande och deras nuvarande arbetsplatser.

Vill du få rapporten mejlad till dig när den släpps? Anmäl dig här nedan!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Parisa Zafaranian

Rekryteringskonsult

Parisa arbetar som rekryteringskonsult i Wise IT:s utvecklingsteam, som specialiserar sig inom frontend, backend, fullstack, arkitektur och test. Hon har en djup IT-rekryteringsbakgrund samt kommer från en tungt IT-orienterad familj. Parisa drivs av att matcha rätt kandidat med rätt tjänst och vill ständigt utveckla sina IT kunskaper med hjälp av sina kandidater och uppdrag!