För att få bättre insikt kring vad som attraherar den nya, digitaliserade, generationen av IT-talanger anordnade vi på Wise IT ett event i våras. Vi bjöd in tre studenter från KTH på gränsen mellan studierna och arbetslivet för att ta reda på hur de tänker vid jakten på jobb och vad som är viktigt för dem eller rentav kan få dem att inte välja en arbetsplats. Självfallet kan det inte generaliseras för en hel målgrupp – men det framkom ändå ett par punkter innan och under eventet som jag anser är värda att lyfta fram.

1. Telefonen är inte alltid bästa verktyget

Det här är en lärdom jag själv tagit med mig. Jag gjorde misstaget att söka fram ena studentens telefonnummer och ringde upp på direkten och frågade om hon kunde tänka sig att vara med i en paneldiskussion. Sedan tipsade jag henne om att lägga till sitt telefonnummer i sin LinkedIn-profil för att göra det lättare för arbetsgivare att kontakta henne. Hon hade däremot tagit bort telefonnumret eftersom hon fick för många samtal! Fråga en av din egna organisations IT-proffs och de lär instämma om den verkligheten.

Tips: Ta första kontakten på andra sätt än med telefon. Kandidaterna vill ofta både ha kort inledande information och möjligheten att vara pålästa innan de tar samtalet för att kunna ställa relevanta frågor och göra ett bra första intryck. Mail, sms, LinkedIn och andra kanaler kan fungera bra som första kontakt.

2. Kontaktar du brett eller personligt?

Gillar du själv att känna dig utvald? Ja? Det vill antagligen kandidaten också! Kontaktar du alla i en klass eller nätverksgrupp kommer de högst troligast att prata sinsemellan och inse att de endast var en i mängden. Kontaktar du personligt så kom ihåg att inte endast skicka en standardtext som inte tar hänsyn till kandidatens bakgrund eller önskan om framtida karriär. Kom alltid ihåg att människan på andra sidan inte är väldigt olik dig själv.

"Från

3. Är er företagswebb föråldrad?

Det är det första intrycket som räknas! Kontaktar ni en potentiell kandidat så kommer det inte ta länge innan de googlar er som företag. Vad är det första de ser? En företagswebb som motstått de senaste årens teknologiska utveckling? Sociala medier-flöden som är stela och opersonliga? Inte så lockande.

Tips: Googla ert företag med utifrån perspektiv. Vad skrivs om er? Hur ser er webb ut? Vad är ditt första intryck? Be en utomstående och ärlig person göra detsamma och återkoppla med saker som kunde förbättras.

4. Sitter ni centralt?

Att resa mer än 30 minuter och dessutom ut från centrala delar av stan är en riktigt hög tröskel för eftertraktade talanger med flera valmöjligheter. Ett attraktivt och välkänt bolag som ligger en bit ut kan visserligen locka en del kandidater, men är restiden alltför lång eller om det inte finns bra kommunikationsmöjligheter, behöver ni fundera över hur ni kan hantera det. Det är inte lätt att flytta på ett kontor om man är av det större slaget, men att tillåta arbete på distans eller addera andra lockande förmåner kan vara en lösning som sänker trösklarna.

5. Mentor ≠ Chef

Erbjuder ni era anställda en mentor? Är det samma person som chefen? Då är det kanske dags att tänka om. Att ha en mentor som kan stötta, inspirera och hjälpa en att utvecklas är ovärderligt i början av karriären. Det betyder inte att chefens närvaro är överflödig, men att chefen fyller en annan funktion. Ibland vill man helt enkelt ha någon som man kan ställa de vardagliga frågorna till och som kan hjälpa en att komma in i ett sammanhang på kontoret.

6. Chef = Viktig

Det sägs att man inte väljer vilket förtag man ska jobba på, man väljer sin chef. Vad ger du som chef för intryck på nätet? (Ja, de googlar antagligen dig precis som du googlar dem). Har du gjort något extraordinärt, varit med och byggt något stort, är du specialist inom något område eller har du involverat dig i något som visar på delade värderingar eller intressen? Man vill ju inspireras och lära sig av de bästa!

Tips: Googla dig själv. Obehagligt, jag vet, men i dagens samhälle gäller det att ha koll på sitt digitala avtryck.

7. Utgå alltid från dig själv

Många andra faktorer såsom kollegor, lön, utvecklingsmöjligheter, flexibla arbetstider, team-tillhörighet och frihet under ansvar spelar såklart också in. Det som en kandidat värderar kanske någon annan har ett mindre intresse av, människor är ju trots allt rätt komplexa. Mitt bästa tips är trots det att alltid utgå från dig själv och de arbetsplatser du valt att tacka ja eller nej till. Vad var bra? Vad var mindre bra?

Har du tips på saker som du vill lägga till eller egna erfarenheter att dela med dig av? Hör gärna av dig i så fall!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nadja Ekblom

Digital sales

Jag fascineras av interaktionen mellan människor och IT och dess påverkan på oss som individer, organisationer och samhälle. Det ledde mig till Wise IT där jag arbetar som digital säljare sedan början på 2017. I bloggen skriver jag bland annat om IT-trender (eller avvikelser från dessa) som jag snappar upp via mitt nätverk, egna och externa event eller intressanta artiklar.