Det senaste året har AI gjort intåg i samhället på en helt ny nivå, det har nog ingen missat. Många organisationer frågar sig nu hur de bör agera, dels för att hänga med i utvecklingen, dels för att få så goda effekter som möjligt. En sak kan vi i alla fall konstatera; AI är här för att stanna! Alla delar av en IT organisation påverkas självklart, inte minst support och drift. Adam Westlund och Sharmin Atroushi träffar varje vecka mängder med IT-organisationer och IT-specialister, låt oss ta del av deras spaningar!

Självklart har alla organisationer kommit olika långt i sitt arbete med AI. Vi ser att många större bolag redan nu har startat upp AI-avdelningar för att utreda på vilka sätt AI ska användas.

– Jag skulle säga att användandet ökar snabbt men att det fortfarande finns en viss försiktighet. Jag är övertygad om att vi kommer se användandet av AI öka succesivt under de kommande åren i takt med att företagen hinner utvärdera och se över hur AI kan implementeras på ett effektivt och säkert sätt. Säger Sharmin

Adam fortsätter:

– Något alla bolag som börjar arbeta med AI ställs inför är frågan kring IT-säkerhet. Vilka verktyg ska användas och framför allt hur bör de användas för att säkra känslig företagsinformation?

Kommer vi ersättas av AI?

Den stora frågan många ställer sig är såklart ”Kommer AI att ersätta arbetsuppgifter?”. Vi skulle säga att det korta svaret är; Ja, på sikt kommer absolut vissa uppgifter eller delar av uppgifter ersättas.

– Däremot tror vi inte att vi kommer ersättas utav AI, snarare att utvecklingen kommer möjliggöra för oss att få hjälp med vissa typer av uppgifter. Så att vi kan ägna oss mer åt uppgifter där det mänskliga kan skapa som störst värde. Säger Adam

Vi människor kommer fortfarande spela en otroligt viktig roll. Med hjälp av AI har redan vissa, lite mer repetitiva arbetsuppgifter, suddats ut i ganska stor utsträckning. Något som dock är säkert är att vi bara precis har börjat utforska AI och hur vi ska nyttja det. För att utnyttja AI till dess fulla potential så krävs en viss grundförståelse av själva verktyget samt en bred förståelse för arbetsuppgifterna för att kunna granska utfallet.

– Vi är övertygade om att många av de monotona, enkla, återkommande och tidskrävande uppgifterna kommer att automatiseras med hjälp av AI. Dessutom förväntar vi oss att AI även kommer att spela en roll i mer komplexa uppgifter såsom prediktiva analyser, anpassningar, förslag på förbättringar och beslutsstöd. AI kommer bli en naturlig och integrerad del av vardagen inom IT oavsett vilken roll man har. Säger Sharmin

Vikten av mänsklig interaktion

I användandet av AI gäller det att inte tappa bort den mänskliga interaktionen. Om vi ser till support och drift kommer service och användarupplevelse fortfarande ha en väldigt betydande roll, förhoppningsvis till och med kunna få ännu större fokus då tid till detta kan frigöras. Vi kommer se att AI implementeras mer och mer, men det kommer nödvändigtvis inte ersätta utan snarare underlätta! I stället för att medarbetare ägnar sin tid åt repetitiva arbetsuppgifter som kan automatiseras eller hanteras av en AI kan de lägga fokus på att skapa upplevelser av riktigt god service.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev