Jobbar du inom tech? Då har du kanske hört dig själv uttrycka orden ”vi borde rekrytera in fler kvinnor”. Låt mig lugna ner dig, du är knappast den första eller sista som tänker i dessa banor. Det är nämligen precis det som många bolag säger till mig när jag träffar dem i min vardag.

Vi behöver göra något åt kompetensbristen från grunden

Vad är då lösningen? Vi som arbetar inom IT-branschen med rekrytering och konsultuthyrning kan givetvis göra vårt bästa för att attrahera kvinnliga kandidater. Men utmaningen grundar sig på en djupare problematik än så. Att vi flyttar specialister från jobb till jobb skapar ju inte fler personer, vilket egentligen är det vi behöver för att råda bot på kompetensbristen inom IT.

Hur ska vi då se till att fler personer, och kanske främst kvinnor, väljer just IT som studie- och karriärväg? I början av januari var jag på Stockholm Tech Meetup och lyssnade på ImagiLabs som frontades av Beatrice Ionascu och Dora Palfi.  ImagiLabs bygger tekniska prylar som kopplas till en social community för att inspirera, utbilda och skapa nästa generations kvinnliga tech-talanger.

Jag passade på att ställa lite frågor till dem för att ta del av deras syn på utmaningen med att attrahera fler tjejer till tech-branchen, och deras lösning!

Fler män än kvinnor väljer Tech som karriär. Vad tror ni det beror på?

Mycket börjar redan i barndomen och beror till stor del på vilka leksaker man erbjuds och utsätts för. Unga tjejer har inte heller lika många kvinnliga förebilder att se upp till och inspireras av. Tech sektorn är ju väldigt mansdominerad och män innehar ofta de tunga posterna som frontas utåt och lyfts upp.

Dora berättar om hennes första erfarenhet som utvecklare efter studierna. Hon var den enda kvinnan på hela våningsplanet och såg inte heller en enda kvinnlig chef. Bristen på diversitet gör att det blir svårt att föreställa sig vad ens nästa karriärsteg kunde vara. Det finns ingen att jämföra sig med eller se upp till på företaget.

En vanlig och felaktig stereotyp är också att tjejer inte är lika bra på matematik och programmering, samt att föräldrar tenderar att uppmuntra killar mer än tjejer att välja IT som karriärväg. Det blir då en självuppfyllande profetia – tjejer ser det helt enkelt inte som ett alternativ.

Varför är diversitet inom Tech-sektorn viktig?

Det finns otaliga studier som påvisar att företag och team är mer produktiva och når bättre resultat då de är diversifierade. Från ett företagsperspektiv borde det vara en självklarhet att eftersträva mångfald. Hur ska man kunna göra teknologi som fungerar för den bredare målgruppen om man inte har olika medarbetare som representerar den? Det är inte bara på bolagsnivå det är viktigt, utan även på individnivå. Teknologin är ju en stor del av framtiden och om kvinnor inte är en del av tech sektorn kan de inte heller påverka framtiden!

Hur kan man öka diversiteten?

Det är viktigt att ha touch points från början till slut. Visst är det bra att ha en jämställdhetsplan, kvotera in kvinnor, försöka attrahera kvinnor så gott det går till jobben – men det påverkar inte utbudet. Vi behöver säkerställa att studenter på universiteten, och även tidigare, är medvetna om vilka möjligheter som finns jobbmässigt inom Tech-sektorn. Innan dess, behöver vi också visa och lära unga tjejer vad programmering är för att underlätta valet att specialisera sig mot IT senare i livet.

"Från”/>

Vad är er lösning på utmaningen?

Vi tror på vår tagline ”Don’t bring girls to Tech, bring Tech to the girls!”. Vi (ImagiLabs) inkorporerar kodandet och lärandet till unga tjejers vardagar och intressen. Vi har i studier kunnat se att tonåringar använder telefon mer än dator och att unga engagerar sig i Communitys. I yngre tonåren är det också viktigt med självförverkligande. Dessa aspekter har vi tagit i beaktande när vi utformat vår produkt (ImagiCharm) som består dels av hårdvara och en app som man kan koda (Python) funktioner i. Man får samtidigt tillgång till ett community som kan liknas vid en mix av Instagram och GitHub. Det behövs inte heller en vuxens närvaro för att man ska komma igång och lära sig då mycket fokus lagts på användarvänligheten. Vi vill helt enkelt sänka barriären för att tjejer ska lära sig koda! Vi håller just nu på att fixa de sista detaljerna och i vår kommer vi att lansera vår slutgiltiga produkt. Då är vi på gång på riktigt!

Vad vill ni åstadkomma?

Vi vill skapa en framtid som är kodad av alla! Det initiala fokuset är att attrahera fler kvinnor till Tech branschen. Men också att minska stigmat och synen på vad datavetenskap är. Vi hoppas att ändra ansiktet på Tech och i det längre perspektivet påverka diversiteten på flera nivåer.

Vill du veta mer om imagiLabs och hålla dig uppdaterad om när imagiCharm lanseras så kan du besöka deras hemsida på www.imagilabs.se och skriva upp dig med din mejladress. Den 2:e februari 2019 håller vi även i eventet Creative Coding for Girls här på Wise ITs huvudkontor. Anmälan sker här!

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nadja Ekblom

Digital sales

Jag fascineras av interaktionen mellan människor och IT och dess påverkan på oss som individer, organisationer och samhälle. Det ledde mig till Wise IT där jag arbetar som digital säljare sedan början på 2017. I bloggen skriver jag bland annat om IT-trender (eller avvikelser från dessa) som jag snappar upp via mitt nätverk, egna och externa event eller intressanta artiklar.