I takt med digitaliseringen siktar allt fler bolag på att arbeta alltmer datadrivet, och rekrytering är inget undantag. I dagens snabbrörliga arbetsmarknad är det avgörande att ha full koll på sin rekryteringsdata. Fördelarna med datadriven rekrytering är många: det kan öka chanserna att snabbt hitta rätt kandidat när behovet uppstår, ge dig möjligheten att vara mer träffsäker i dina rekryteringsplaner, effektivisera tidskrävande processer och minska risken för felrekryteringar. I denna artikel kommer vi att dela med oss av våra tre bästa tips för att komma i gång med datadriven rekrytering, samtidigt som vi utforskar begreppet och hur man kan bryta ned arbetet i mindre, hanterbara delar.

Hur arbetar man med datadriven rekrytering?

Att börja arbetet mot att vara mer datadriven i sin rekrytering kan kännas som en enorm utmaning. Helst, bör hela processen ha sin grund i data, från arbetet med marknadsföring och varumärket man har som arbetsgivare till när beslutet om anställning tas. Detta innebär stora mängder med data och en rad olika nyckeltal. För att förenkla kandidatens resa har vi valt att använda oss av en tratt/pyramid-modell. Här är medvetenhet om bolaget den första fasen och den sista är när man anställer kandidaten. Alla faser är lika viktiga, men genom att dela upp resan för kandidaten kan man enklare få en överblick över varje del. Kika nedanför för att få tre tips på hur du på bästa sätt kommer i gång med datadriven rekrytering.

3 korta tips för att börja arbeta mer datadrivet

Bestäm var du vill börja i ”tratten” – vilka nyckeltal vill du mäta och hur vill du följa upp dem?

Som nämnt ovan, den svåraste delen med datadriven rekrytering är troligtvis att börja. Vad ska jag mäta och hur? Vårt bästa råd för dig som är osäker på var i processen som du ska börja, är att välja den del av processen som intresserar dig mest. På så sätt blir det naturligt för dig att följa upp dina resultat och se hur de utvecklas över tid. Förhoppningsvis kommer detta göra det lättare att nå de satta målen och även ge dig en förståelse för det datadrivna arbetet. Om du redan har identifierat det område där ni kan förbättras är det också bra idé att börja där.

När du valt delen som du vill fokusera på är det dags att utforska nyckeltal som är relevanta. Har du exempelvis valt fasen där kandidaten anställs kan Time2Hire, tiden från första kontakt med kandidaten till att de blir anställda, vara bra att använda. Konverteringen på Offer-Sign, hur många erbjudanden som ges respektive hur många som accepteras, kan också vara ett bra nyckeltal att använda. Time2Hire är särskilt värdefullt eftersom det är där rekryterare och företag oftast kan förbättra sig, det tar ofta för lång tid för en kandidat att få återkoppling i processen. Offer-Sign som nyckeltal kan ge en indikation på om det är något i ert erbjudande som behöver finslipas. Ni kanske till och med kan analysera Offer-Sign i kombination med Time2Hire och se att kandidaterna hinner få andra jobberbjudanden p.g.a. en långsam process vilket leder till dem tackar nej till er? Kika på hur ni presterar idag och sätt rimliga mål över tid efter det. När man sätter mål, kan det vara bra att undersöka riktmärken för hur din bransch presterar som referens.

Involvera fler

För att verkligen se effekterna av ditt arbete, se till att involvera alla relevanta personer som arbetar med rekrytering. Tänk utanför boxen – det behöver inte bara vara rekryterande chefer och rekryteringsteamet som är delaktiga. Du kanske vill inkludera någon riktigt kunnig på copy som kan hjälpa till med material? Eller kanske en kollega som är skicklig på data och som kan ge tips på verktyg? Ju mer kunskap och idéer som delas – desto bättre blir resultatet!

Våga experimentera

När du kommit till punkten där du ska omvandla nyckeltalen till åtgärder för att nå dina mål, våga experimentera! Testa olika strategier, gärna strategier som skiljer sig åt, och se hur det påverkar resultaten. Vad händer om jag använder olika kanaler för att marknadsföra oss? Vad händer om jag gör om mina meddelandemallar? Vad händer om jag automatiserar vissa delar av processen?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev