Efter pandemin var det många som ville kunna arbeta hemifrån. Hur är det i dag, två år senare? Vår senaste undersökning bland svenska IT-specialister visar att det flexibla arbetslivet verkar vara här för att stanna, samt att kvinnor och chefer vill tillbringa mer tid på kontoret.

Ta del av hela rapporten här.

När covidrestriktionerna släpptes hösten 2021 var det många som ville fortsätta att arbeta hemifrån då de upplevde att det både förenklade livspusslet och sparade mycket tid i vardagen. I dag, två år senare, har många vant sig vid det nya flexibla arbetslivet. I vår senaste Pulsmätning har vi tagit reda på vad chefer och medarbetare i IT-branschen tycker om att arbeta hemma respektive på kontor och hur de helst vill arbeta. Svaren visar att många tycker variationen är bra samt att det har skett en tydlig förflyttning mot att fler föredrar att arbeta majoriteten av arbetsdagarna på kontoret.

Andelen hemarbetare har halverats

I vår förra undersökning, som genomfördes hösten 2021, i samband med att covid-restriktionerna släpptes, ville 65,4 procent arbeta hemifrån eller majoriteten av tiden hemifrån. Nu har samma siffra sjunkit till 55,3 procent. Andelen som svarar att de vill arbeta helt hemifrån har halverats jämfört med hösten 2021.

Årets undersökning visar även en förändring i hur chefer och kvinnor vill arbeta. I dag vill båda dessa kategorier tillbringa fler arbetsdagar på kontoret än hemma.

– Det framgår inte av fritextsvaren i vår undersökning varför fler kvinnor och chefer vill tillbringa mer tid på kontoret, men jag skulle tro att det går att koppla till den sociala närvaron som finns på kontoret. Att vara närvarande fysiskt främjar både samarbete, ledarskap och relationer som är svåra att utveckla på distans, säger Gustaf Linder som är IT Recruitment Consultant på Wise IT.

Även majoriteten av de som är yngre, mellan 20 och 29 år, föredrar att arbeta på kontoret medan de som är 30 år och uppåt hellre vill arbeta större delen av tiden hemma.

– Att de yngre hellre vill vara på kontoret kan ofta förklaras med att de är mer trångbodda. Dessutom kan den fysiska arbetsplatsen i högre grad fungera som en plats för mentorskap, kunskapsöverföring och socialt engagemang. Något som är avgörande för ungas professionella utveckling, säger Gustaf.

Bättre livskvalitet med flexibelt arbetsliv

Av svaren i undersökningen framkommer också att man upplever både fördelar och nackdelar med att arbeta på kontor respektive hemma. Många tycker naturligtvis att hemarbetet gör dem mer produktiva, att de sparar pengar och får mer tid över för familj och träning, samt att det sammantaget ger en ökad livskvalitet.

Orsaken till att många upplever det positivt att vara på kontoret uppges vara större personlig utveckling, bättre socialt utbyte och samarbete med kollegor, samt högre grad av innovation.

– Vad som är väldigt tydligt i årets undersökning är att respondenterna verkar positiva till att både arbeta hemma och på kontor och att det är just möjligheten att kunna välja var man vill arbeta beroende hur harbetsdagen ser ut, samt var de andra i teamet är placerade, säger Gustaf Linder.

Några röster från undersökningen:

”Jag uppskattar möjligheten att kunna arbeta hemifrån då det innebär mindre ”störande moment” i form av kollegor som kanske står bredvid en och pratar. Uppskattar att jag sparar ungefär två timmar om dagen, i bara restid. Kostnaderna för att äta lunch ute, hålls också nere väsentligt. Det jag saknar är givetvis den sociala biten, att träffa kollegorna.”

”Största skillnaden är att man inte blir störd hemma på samma sätt men å andra sidan kan man ibland behöva ”fråga personer direkt” och då är det bättre att vara på kontoret.”

”Bra att kunna jobba hemma men viktigt att ha ett kontor där kollegor kan ses.”

”Alla har ju inte möjligheten att välja men för oss som har det så tror jag det är en fördel att växla arbetsmiljö om man kan. Kärnfrågan blir: Var är jag mest produktiv för min verksamhet?”

”Hybrid arbetsplats med flexibla arbetstider ger bäst möjlighet för ”work life balance”. Lösningen tillåter de som vill att jobba heltid på kontoret och de som inte vill att jobba heltid hemma. Ger möjlighet att jobba hemma under dagar med mycket digitala möten och jobba där det behövs när man behöver koncentrera sig.”

Fördelar för kandidater utanför storstäderna

Flera IT-chefer uppger även att fördelarna med ett flexibelt arbetsliv är att de kan anlita personer som bor utanför storstadsområden.

Några röster från undersökningen:

”I min roll med personalansvar ser jag möjligheterna att hitta duktiga medarbetare utanför Stockholmsområdet.”

”Mer distansarbete innebär att upptagningsområdet på kompetenser blir större. Att pendla över 45 minuter i en riktning kommer väljas bort av många och då minskar urvalet på kandidater.”

”Distans ger fler möjligheter till att man får rätt person i stället för att man bara får personer som kan vara på plats. Man begränsar sig själv som arbetsgivare om man ställer krav på närvaro på kontoret.”

Flexibilitet – här för att stanna

I vår undersökning har vi även frågat vad som är viktigt för IT-specialisterna vid val av arbetsgivare. Även om lönen har seglat upp på första plats sedan vår senaste undersökning så kommer flexibiliteten och möjligheten att arbeta var man vill på en tät andraplacering.

– Sammantaget visar vår undersökning att det flexibla arbetslivet är här för att stanna. Att kunna erbjuda sina anställda möjlighet att arbeta där det passar dem bäst har blivit en avgörande konkurrensfaktor. Därför måste alla arbetsgivare som vill attrahera kandidater eller hitta personal utanför storstäderna kunna möta kandidaterna krav på flexibilitet och anpassa kontoret och kulturen därefter, säger Gustaf Linder.

Några röster från undersökningen:

”För mig är det viktigt med flexibilitet, att kunna välja när jag jobbar hemma eller på kontoret.”

”Jag tror att de arbetsgivare som lyckas balansera en frihets- och flexibilitetskänsla med en bibehållen gemenskap kommer vara de stora vinnarna.”

”Flexibiliteten är i dag självklar del. Finns inte den riskerar man att många potentiella nya medarbetare inte attraheras.”

”Distansarbete är här för att stanna. Företagen behöver se över att arbetsmiljön på kontoren är anpassade till nya förutsättningar samt skapa naturligt behov och syfte för anställda att komma till kontoren.”

(Citaten som lyfts i artikeln har lämnats anonymt i undersökningen)

Ta del av hela rapporten här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev