Mia Åslander på Gibon delar med sig om insikter och råd kring den digitala transformationen och vikten av samarbetet mellan marknad och IT. Mia är specialist inom digital marknadsföring och har lång erfarenhet från IT-branschen och av arbete med förändringsprocesser. Hon är marknadschef på Gibon, en nystartad medlemsägd företagsgrupp som erbjuder digitala lösningar till små och medelstora företag runt om i Sverige.

Mia Åslander - Gibon

Gibon arbetar ju, precis som vi på Wise IT, tätt med organisationer som står inför digitala transformationsprocesser. Vilka brukar de största utmaningarna vara för era kunder?

Det finns ett antal olika utmaningar, en av dem är att hitta och prioritera vilka processer i verksamheten som faktiskt effektiviseras genom digitalisering. En annan stor utmaning är bristen på IT-kompetens, det är svårt att hitta rätt kompetens och behålla den. I SME-segmentet är det ofta mer effektivt att köpa en komplett leverans av digitaliserings-/IT-stödet än att själv bygga upp kompetensen i det egna företaget, antingen genom att outsourca hela IT-funktionen eller att stötta upp med specifik kompetens på konsultbasis.

Vi ser också ett växande behov hos våra kunder att anpassa sin verksamhet utefter slutkundens behov och att hitta nya sätt att nå ut till sina kunder via digitala kanaler.

Hur tycker du IT-chefens roll har påverkats?

IT-chefens roll genomgår verkligen en stor förändring. Digital transformation är inte bara en IT-fråga utan handlar om förändringsprocesser där flera funktioner i företaget är involverade, en fråga på ledningsnivå där IT-chefen ofta blir experten och måste kunna axla den rollen.

Man måste också ha en större kontroll över det interna IT-landskapet. Som anställd var du tidigare beroende av IT-avdelningen för att få de redskap du behöver för att göra ditt jobb, i dagsläget kan du sätta upp en komplett IT-miljö med hjälp av nätbaserade konsumentprodukter. Det stökar till det för IT-chefen, som tappar kontroll över säkerheten och data, man tappar även möjligheten att skala upp IT-stödet för en snabb och kontrollerad tillväxt.

Så därför är kraven högre på IT-chefen att tillhandahålla ett IT-stöd som svarar upp till medarbetarnas krav.

Detta är naturligtvis ännu viktigare nu i GDPR-tider, då du måste ha kontroll över kunddata och ha processer för att nå, och extrahera, information från dina system.

"Från”/>

IT och marknad är ju som bekant områden som mer och mer går ihop. På vilket sätt kan du se det?

Ett bevis på det är att många företag idag plockar in ytterligare en roll vid sidan av IT-chefen, en CDO (Cheif Digital Officer), för att kunna svara upp på kundens och medarbetarnas nya krav på digitalisering. Den rollen har vanligtvis en marknadsföringsbakgrund och stort fokus på digitala trender.

Dessutom blir marknadsföring mer och mer tech-styrt. Det dyker upp nya system och smarta appar varje dag som man ska sätta sig in i, det är en stor fördel om man är en nyfiken själ och helst med en inneboende tech-nörd.

En stor del av min egna marknadsbudget ligger på rent systemstöd, där IT-chefen verkligen spelar en viktig roll. Det är CMS, MA-system, CRM, appar, interna kommunikationskanaler osv. som ofta ligger på marknads ansvar. Det ska ske integrationer mellan dessa system för att det ska fungera sömlöst och i alla lägen måste IT säkerställa tillgänglighet, säkerhet och skalbarhet och att det blir en enhetlighet i den totala IT-miljön.

Fördelningen i den totala budgeten förflyttar sig från IT till marknad men ansvaret på systemstöd ligger fortfarande kvar hos IT. Det har länge pratats om vikten av samarbetet mellan Sälj och Marknad (Smarketing), jag skulle säga att även IT behöver inkluderas i den konstellationen, ska vi kalla det SmarkIT? 😉

Hur kan digital marknadsföring och nya tekniska lösningar hjälpa bolag som står inför en kraftig tillväxtresa?

Det finns en sån enorm kraft i digital marknadsföring och framförallt i sociala kanaler som vi aldrig upplevt tidigare. Möjligheterna att bygga varumärke och skapa kunskap om sitt företag, med små ekonomiska medel är väldigt stora om man kan knepen.

När man väl satt igång förändringsprocessen för att möta sina kunders nya krav så inser man snabbt att man måste hitta nya sätt att nå ut på marknaden för att kunna växa, de traditionella kanalerna fungerar inte längre. Här har vi ett ansvar, som kundens ”trusted advisor”, att guida rätt genom hela digitaliseringsresan och vara en trygg partner att luta sig mot.

Har du några råd att ge till andra som, precis som ni, har behov av att rekrytera en stor mängd specialister inom IT?

De är hett eftertraktade profiler som vi alla vill attrahera. Jag tror det är viktigt att visa att företaget som rekryterar är väl insatta i hur IT-profilens roll kommer att förändras de kommande åren och att man är villig att låta rätt kompetens styra den förändringen, att inte fastna i inkörda hjulspår.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Annika Lissjos

Marknadschef, Wise IT

Jag arbetar med digital företagskommunikation med fokus på att skapa affärsmöjligheter och karriärutveckling inom IT-området. Kort och gott: jag vill förbättra kommunikationen för att förbättra verksamheten! I bloggen skriver jag om rekrytering som marknadsföring och om hur vi tar beslut baserade på digitala upplevelser.