Rådande utmaningar tvingar oss till att hitta nya sätt att upprätthålla vår verksamhet. Att rekrytera in ny IT-kompetens är inte bara viktigt – utan kan bli avgörande för att vara redo när krisen vi befinner oss i är över. Möjligheten att effektivisera rekryteringsprocessen via exempelvis digitala intervjuer är en sida av myntet – men vi kan också genom distansarbete trotsa sådant som tidigare setts som utmaningar. Några sådana utmaningar är till exempel geografiska hinder och möjligheten att starta nya rekryteringsprocesser samt slutföra befintliga uppdrag trots tiderna vi befinner oss i.

Landsgränser kan komma att suddas ut

Kandidaten och IT-specialistens geografiska plats spelar ofta stor roll vid rekrytering. Men frågan är om kravet på att vara i samma stad och på kontoret kan komma att suddas? Krisen i världen gör att många bra kandidater nu blivit tillgängliga – speciellt om du kan se förbi kandidatens geografiska plats.

Innan detta virus bröt ut och rubbade vår tillvaro så pratades det mycket om nya sätt att bygga team. Att bygga team baserat på rätt kompetens – oavsett format. Anställda eller konsulter spelar mindre roll. Det viktigaste är rätt kompetens på rätt plats. De digitala plattformarna, våra onlinemöten och digitala rekryteringar öppnar upp jobbmöjligheter både inom landet och utanför landets gränser.

Digitala rekryteringar kan underlätta för kandidaten

Även om vi har blivit pushade till digitala rekryteringar i och med rådande situation så betyder inte detta att vi alltid kommer ersätta det fysiska mötet. Däremot så kan digitala möten vara ett bra alternativ om det underlättar för kandidaten. Det kan i vissa lägen vara tidseffektivt, då kandidater ibland kan få svårt att komma loss tillräckligt länge pga. t.ex. transporttid. Att ha ett möte på en timme i en miljö som passar kandidaten kan därför underlätta för personen i fråga att kunna ta sig tiden. Det kan i förlängningen innebära att möjligheten att komma i kontakt med en annars relativt otillgänglig IT specialist ökar, vilket i sig är en positiv effekt i en rekryteringsprocess

Det har länge varit kandidatens marknad, och även om tillgängligheten av kandidater är större nu än för någon månad sedan så kan kandidater fortfarande välja och vraka bland uppdrag. När allt detta är över – så kommer rekryterare och arbetsgivare kunna fortsätta att se potentialen med digitala rekryteringar i kombination med fysiska möten.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev