IT-branschen är minst sagt en framtidsbransch. Samtidigt saknar 4 av 10 IT-specialister möjligheter till kompetensutveckling på sin nuvarande arbetsplats. Ännu fler, 5 av 10, anser att möjligheterna till kompetensutveckling är otillräckliga för att täcka kompetensbehoven i framtiden. Det visar vår nya undersökning som har kartlagt kompetensbehov och synen på möjligheterna till kompetensutveckling bland IT-specialister och chefer inom IT.

Undersökningen visar att möjligheterna till kompetensutveckling inom IT är bristfälliga. Men upplevelsen hos medarbetare respektive chefer skiljer sig delvis åt. När arbetstagarperspektivet ställs mot arbetsgivarperspektivet visar undersökningen att 9 av 10 chefer inom IT anser att företaget erbjuder kompetensutveckling men bara 6 av 10 IT-specialister anser att de har möjlighet till kompetensutveckling. Lika många bland både IT-specialister och chefer är däremot överens om att möjligheterna inte är tillräckliga för att möta framtidens tekniska utmaningar.

Vem bär ansvaret för kompetensutvecklingen – chefen eller medarbetaren?

På en snabbt föränderlig och konkurrensutsatt marknad ökar kraven på medarbetare att vidareutveckla sig för att behålla relevant och konkurrenskraftig kompetens. Samtidigt ökar kraven på arbetsgivare att vara fortsatt attraktiv. Vi ser att risken för kompetensbrist inom IT på arbetsmarknaden ökar inom en ganska snar framtid. Ansvarsfrågan behöver belysas så att både arbetstagare och arbetsgivare kan ta större gemensamt ansvar.

IT-specialister ser sitt eget värde, även om chefer och ledare tror att behovet av support, drift och projektledning kommer att minska!

7 av 10 IT-specialister bedömer att det kommer att vara stor efterfrågan på deras kompetensområde om 5-10 år. Vidare visar rapporten att kompetens inom data/analys, informationssäkerhet och molntjänster bedöms vara mest efterfrågat i framtiden medan kompetens inom support, projektledning och drift inte bedöms vara lika efterfrågat. Här blir det relevant att titta vidare på hur roller inom IT kommer att utvecklas, exempelvis på vilket sätt kompetensen inom support behöver förflyttas och hur projektledning kan komma att ingå mer som del i andra IT-roller.

Behovet av IT-kompetens är stort men kompetensbristen är också stor. Därför spelar frågan om kompetensutveckling en avgörande roll för de arbetsgivare som vill kunna attrahera rätt kompetens – nu och i framtiden. Sättet som företag agerar på här och nu kommer att påverka deras attraktionskraft som arbetsgivare framåt, säger Mathias Linarfve, vd på Wise IT.

Trender & spaningar  Ny kartläggning - Framtidens kompetensbehov inom IT & Tech

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ida Åkvist

Jag arbetar som marknadskoordinator här på Wise IT. På ett kreativt och innovativt sätt skapar jag, tillsammans med mina kollegor, awareness kring hur vi tillsammans kan bygga framtidens IT organisationer. På fritiden älskar jag att laga mat till familj och vänner.