Nästan alla chefer anser sig kunna rekrytering som område, i alla fall i en undersökning som gjorts av Reachmee (2018). Där svarade 96% av alla som fick frågan att de kan rekrytering som metod. För mig som rekryteringskonsult väcker det förstås en del frågor:

  • Vilken attityd har cheferna till rekrytering?
  • Vad lägger cheferna i att ”kunna” rekrytering?
  • Vad har cheferna för benchmark?
  • Är synen på rekrytering, och huruvida man är bra, allt för subjektiv?

Har vi råd att inte ha koll på rekrytering?

Det finns troligen lika många metoder och processer för rekrytering som det finns företag och kanske till och med rekryterande chefer. Frågan är, i tider av kompetensbrist inom IT som troligast bara kommer öka, har vi råd att inte ha koll på rekrytering och att processen är optimerad utifrån best practice? Troligtvis inte. Det finns också en föreställning om att den som är chef förväntas kunna hantera rekrytering. Kanske anses det vara ett av de lättaste momenten varpå det inte läggs så mycket vikt vid det? Jag känner till få om inga bolag som aktivt utbildar sina chefer i rekrytering.

Rekrytering konkurrerar med verksamheten

För oss som dagligen jobbar med rekrytering är det naturligt att hela tiden ifrågasätta våra egna processer och kritiskt för vår överlevnad att ständigt utveckla och förbättra. Vår överlevnad handlar mycket om att driva området framåt. För rekryterande chefer, å andra sidan, handlar det om samma saker men fokus på deras kompetensområden och affär.

"Från”/>

Dags sätta metod för rekrytering

Vi tror att det finns stor potential och väntar med spänning på när andelen rekryterande chefer som anser sig kunna rekrytering gått ner. Då har vi troligen lyckats sätta rekrytering på kartan och det finns en etablerad och erkänd metod samt struktur för rekrytering. Vi tror också att en större osäkerhet i huruvida man som chef kan rekrytering bara är bra. En viss osäkerhet och ödmjukhet kan helt enkelt göra rekryterande chef mer på tårna och än bättre.

Rekrytering – en viktig del i kompetensförsörjning

Ofta är just kompetensförsörjningen en utav de största utmaningarna som många IT-avdelningar står inför. I takt med ”digitalisering” och ”transformering” blir den bara större. Kompetensförsörjning är inte bara rekrytering, men en stor del. Också i och med nya generationer på marknaden ställer ökade krav. Det kan till exempel vara förväntningar vad gäller återkoppling och takt på processen men också hur väl rekryterande chef lyckas med att förklara ”the bigger purpose” med tjänsten som den nya generationen tycker är viktigt.

Är det inte då dags att på allvar föra upp rekrytering på agendan? Det tycker vi och jag är säker på att du tycker likadant!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jonas Hogener

Rekryteringskonsult

Jag arbetar som rekryteringskonsult med fokus på verksamhetsnära och ledande roller inom IT. Jag har sedan tidigare bakgrund från konsultbranschen och search. Jag drivs i min roll av att arbeta med engagerade kunder och att vara en partner för både kund och kandidat i hela rekryteringsprocessen.