Visste du att 65% av barn i grundskolan kommer jobba i arbetsroller som inte existerar än? Dessutom förväntas upp till 70% av dagens arbetsroller att förändras kraftigt eller försvinna helt inom de kommande åren. Automatisering, AI och Machine Learning är tekniker som kliver in och revolutionerar dagens arbetsmarknad. På sikt kommer det resultera i att vi människor kan ägna mer tid åt värdeskapande aktiviteter. Men hur lyckas vi egentligen säkerställa rätt kompetens i ett så pass stort förändringsarbete?  

Den digitala transformationen påverkar arbetsrollerna

Om vi backar tillbaka bandet lite grann kan vi börja med att konstatera att alla verksamheter befinner sig i någon typ av digital transformationsresaEn digital transformation handlar hårdraget om att integrera teknologi inom en verksamhets affärsområden för att effektivisera sättet att skapa värde för sina kunder på. Detta ger upphov till nya arbetssätt och påverkar ofta vad anställda förväntas göra i sina arbetsroller.  

"Från”/>

Stora förändringar skapar behov av ny kompetens

Digitala transformationsresor innebär ofta så pass stora förändringar att nya kompetenser som inte funnits i bolaget tidigare börjar efterfrågas. Och visst kan digitala transformationer skilja sig markant mellan olika bolag men allt bottnar i samma sak – medarbetarna. Därför är det nödvändigt att ha välgenomtänkt strategi för hur man skaffar ny kompetens under den här typen av förändringsarbeten. Det gäller att hålla sig uppdaterad för att hänga med i den tekniska utvecklingen och vilken kompetens som behövs för att driva bolaget framåt. 

Hur vill ni säkra upp IT-kompetensen?

Så frågan som återstår för varje bolag att ställa är – hur säkrar vi upp IT-kompetensen? Att ha rätt medarbetare på tåget är nämligen en förutsättning för att gå en ljus framtid till mötes. Därför är det viktigt att redan nu fundera på hur ni säkerställer rätt kompetens på plats. Är ni riktigt duktiga på att hålla koll på arbetsmarknaden för IT-specialister och hur arbetsrollerna skiftar med tiden? Då kanske ni kan ta hand om det själva. Annars finns det alltid hjälp att ta in utifrån! 

Osäker på om ni ska rekrytera IT-kompetensen inhouse eller outsourca? Här kan du läsa mer om fördelarna med att rekrytera inhouse eller outsourca.

Hör gärna av dig till mig så kan vi diskutera vidare! Du når mig på +46 766-20 29 45 eller timmy.konneus@wiseit.se.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev