Finns det något som skiljer IT-chefer från andra chefer? Den frågan ställde jag till min kollega Jana som är analytiker. Vi jobbar på Netsurvey, som varje år genomför medarbetarundersökningar för över 300 000 medarbetare. Hon kom tillbaka med de fem frågor där IT-chefer är mer positiva än andra, och de fem frågor där de svarar mer negativt än andra.

Glädjande är att IT-chefer i allmänhet vill rekommendera sin arbetsgivare i större utsträckning än övriga chefer. De känner att de har mer utvecklingsmöjligheter, får bättre kompetensutveckling och upplever mer stöd från sin närmsta chef i sin professionella utveckling. De känner sig också mer motiverade och inspirerade på jobbet. Alla strålande saker!

Såklart finns det alltid förbättringsområden och jag tycker mig se en tydlig röd tråd i frågorna där IT-cheferna svarar mindre positivt än övriga:

  1. Har du tydliga mål för ditt arbete?
  2. Är det tydligt för dig hur målen för din arbetsgrupp stödjer ert företags KPI:er?
  3. Arbetar din arbetsgrupp konsekvent mot era mål?
  4. Implementeras beslut fort nog i ert företag?
  5. Är din närmsta chef tydlig med vad som förväntas av dig?

IT-chefer


Alla frågor utom en handlar om otydlighet kring målen. För mig skvallrar det om att det finns viktiga affärsmässiga vinster att göra om IT-chefernas tydlighet kan ökas. Vi jobbar dagligen med att hjälpa företag att öka engagemanget hos sina medarbetare. Och engagemang består av både energi och tydlighet. Utan tydlighet är det svårt att kanalisera motivationen och inspirationen åt det håll där arbetet gör mest nytta och tar företaget mot sina mål.

Som IT-chef är det både ditt och din chefs ansvar att försöka öka tydligheten för att ge mer utväxling av både ditt och ditt teams hårda arbete. Jag tror att det för dig som IT chef handlar om att aktivt arbeta för att få IT att bli mer än en serviceleverantör. Involvera din chef i arbetet med att hitta sätten att få IT att bli en mer integrerad del av verksamheten. För att få tydliga mål behöver du och din chef hitta kopplingarna mellan kärnverksamheten och IT. Kanske genom att hitta nya verktyg, fixa smartare processer eller utforma lösningar som bättre stöttar resten av företaget.

Ett bra ställe att börja på är att fråga dig själv om du förstår er kärnverksamhet? När du har det klart för dig, hugg tag i din chef och förklara värdet av att ha en IT avdelning som riktar sin kraft mot de övergripande målen. Kanske kommer du då få mer mandat att fatta och implementera beslut fortare också!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Theodor Sverkén Sjögren

Senior projektledare och konsult hos Netsurvey

Jag går till jobbet och gör något gott varje dag genom att hjälpa chefer och medarbetare att få det bättre på jobbet och organisationer att prestera högre affärsvärden. Det gör jag som senior projektledare och konsult hos Netsurvey där jag analyserar data från medarbetarundersökningar och stöttar företag i att agera på insikterna. Tycker om att skriva om saker som rör ledarskap och arbetslivet och gör det ofta på Netsurveys blogg.