Många tampas med att rekrytera utvecklare och står inför insikten att det kräver en hel del arbete för att lyckas attrahera denna målgrupp. Det finns en rad olika tips och trix för hur man kan approchera och rekrytera just utvecklare och jag tänkte dela med mig av några sådana som jag samlat på mig genom åren.

Tips 1: Tänk dig in i kandidatens skor

Vem är personen som du som rekryterande chef försöker nå ut till? Är det en mer logisk backend-tung person eller en mer kreativ designfokuserad frontend-person? Hur är en sån person privat och vilken nivå bör du lägga dialogen på? Ska du presentera tjänsten i 4 minuter eller 25 minuter? Allt handlar om att anpassa sig och få en flytande dialog på deras nivå. Överlag är inte utvecklare intresserade av att höra långa dragningar om bolagets finansiella ställning, exempelvis. Det gäller även att prata deras språk på deras premisser, annars tappar du snabbt relevans i dialogen med kandidaten.

Tips 2: Snabbhet & uppmärksamhet

Detta är något det inte går att trycka för mycket på. Dagens kandidater blir bombade av intressanta erbjudanden och det som kommer vara avgörande är hur pass mycket uppmärksamhet kandidaten får i processen (detta bygger tillit, lojalitet och förtroende) samt hur intressant roll det är. Det här kräver att man internt samordnar sig och ser till att bocka av tid för att hinna med t.ex. intervjuer, avstämningar och referenstagningar. Viktigt att du inte bokar om varken intervjuer eller avstämningar – lovar du en tid så se till att den prioriteras.

"Från

Tips 3: Var anpassningsbar i kravprofilen

Många saker är relativt lätta att lära sig, och för kreativa och drivna personer är det oftast relativt lätt att komma in i det mest avancerade systemet, bara viljan finns. Så var flexibel, anpassa rollen efter drivna kandidater och se inte en rollbeskrivning som något statiskt.

Tips 4: Håll kandidaten nära dig och håll det du lovar

Återkoppla kontinuerligt (nej, en gång i veckan räcker inte). Säger du att du ska återkoppla en viss dag eller tid så gör det. Igen så kommer kandidaten välja jobbet på grund av dig som chef och inte på grund av rollen i sig. Det sägs ofta att man väljer sin chef och inte endast företaget/rollen. Jag anser att det finns mycket sanning i det, vilket för mig över till mitt sista tips.

Tips 5: Första intrycket räknas

Promotar ni en härlig och öppen företagskultur, men förmedlar något helt annat i dialogen med kandidaten och i intervjusammanhanget? Kulturen på företaget är något som man snabbt känner av då man kliver in på ett kontor. Se till att ”walk the talk” och representera företaget på ett verklighetstroget sätt. Kom ihåg att även sätta fokus på att sälja in dig själv och företaget och att inte endast fokusera på vad kandidaten kan bidra med.

Många företag kommer till oss eftersom de blir överväldigade av den tidsinsats och det engagemang som krävs för att hitta en duktig utvecklare som passar in i deras team och kultur. Många vittnar även om att rekrytering av utvecklare generellt är mer utmanande än andra, mer traditionella roller. Det stämmer till viss del. Därför är det viktigt att ni anpassar er till den här målgruppen och har de egna USP:arna klara och tydliga för er. Varför valde du själv att arbeta på ditt företag? Varför valde de andra utvecklarna att bli en del av teamet? Har du detta klart för dig blir det lättare ett övertyga även kandidaten.

Vill du ha fler tips och trix eller behöver du råd på vägen? Tveka i så fall inte att höra av dig till mig på alexander.eliasson@wiseit.se

Vi hörs!
Alexander

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Alexander Eliasson

Rekryteringskonsult på Wise IT

Alexander är Technical Recruiter på Wise IT och specialiserar sig inom utvecklingsroller (frontend, backend och fullstack) samt big data, devops, arkitekter, systemförvaltning, projektledning och tech lead.