Konsulter inom IT-management

Att verksamheten och IT kommer närmare varandra, är för de flesta ingen nyhet. Men vad ställer det egentligen för krav på de personer som ska fungera som kittet däremellan? IT-management är ett av våra specialistområden inom konsultuthyrning.

Interimsuppdrag

Med våra IT-managementkonsulter går vi in i din verksamhet med interimslösningar av hög kvalitet. Vi har lång erfarenhet av detta och tar oss an uppdragen med stor nyfikenhet och kvalitetsmedvetenhet. Både långa och korta interimsuppdrag.

Konsulter för projekt, kartläggning, uppbyggnad

Har du ett projekt som havererat? Behöver du se över din IT-organisation för att den ska kunna möta verksamhetens krav? Ska du bygga upp en ny IT-organisation från grunden? Behöver du ta in en temporär driftschef eller supportchef, kanske en konsultchef eller en förvaltningsledare? Oavsett ditt behov så är det viktigt att fundera över vilken person som kommer in, en teknisk kompetens behöver alltid kompletteras med rätt mjuka värden.