Start-up hjälper dig att komma igång

Den inledande delen i en rekryteringsprocess är oftast helt avgörande för att lyckas hitta rätt person. Vi kan ge dig professionellt stöd i att:

  • definiera en kravprofil utifrån era behov
  • skapa en annons som attraherar målgruppen
  • sprida annonsen i rätt kanaler, forum och nätverk
  • administrera ansökningar
  • göra en första matchning med urval.

Utifrån det presenterar vi kandidater som ni själva tar vidare till intervjuer, bedömningar och slutligt urval.

Vill du veta mer om start-up eller andra stödtjänster kring rekrytering? Välkommen att kontakta oss!