IT Support & Operations

Rekrytering och konsulter inom IT-support, infrastruktur, systemadministration, molntjänster och IT-drift.

Business IT

Rekrytering och konsulter - ledare och verksamhetsnära roller inom t.ex. projektledning, kravanalys, test och affärssystem.

Software & Development

Rekrytering av utvecklare – med specialisering inom backend och frontend, DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter och CTO-roller.

Wise IT Inhouse

Din professionella rekyteringspartner inhouse hos er - IT-rekryterare, IT-researchers, konsultation och rekryteringsåtaganden.

Anlita eller rekrytera Kravanalytiker

Saknar er verksamhet någon som arbetar med utvecklingen av era affärssystem och tar fram vilka krav som behövs för dessa? […]

Saknar er verksamhet någon som arbetar med utvecklingen av era affärssystem och tar fram vilka krav som behövs för dessa? Vill ni öka era användares nöjdhet samtidigt som ni blir mer kostnadseffektiva? Då är det en kravanalytiker ni behöver! En kravanalytikers huvudsakliga arbetsuppgift är nämligen att se till att era affärssystem fungerar smärtfritt för era användare, samtidigt som arbetet bedrivs kostnadseffektivt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter som kravanalytiker

Ett affärssystem kan vara exempelvis databaserade tjänster, webbplatser, dataprogram eller olika typer av applikationer. En kravanalytikers huvudsakliga arbetsuppgift är främst att säkerställa att utvecklingen av dessa går smidigt och att arbetet bedrivs på ett kostnadseffektivt och affärsmässigt vis. Detta görs genom att kravanalytikern driver och leder workshops, möten och projekt, för att bättre förstå och dokumentera hur organisationen skall arbeta framåt för att förbättra verksamhetens affärssystem. Sedan tar kravanalytikern strategiska beslut för vad som gynnar verksamheten och vilka projekt som skall prioriteras och varför. Vidare identifierar en kravanalytiker vilka intressenter som är av störst vikt i projekten samt planerar för hur samarbetet med dessa skall ske, och tar sedan fram och presenterar både en kravstrategi och en kravplan.

En kravanalytiker fungerar som länk mellan beställare och utförare

Vidare behöver projekt och förändringsarbeten hela tiden följas upp genom analysering, validering, och dokumentering av de krav som uppstår från verksamheten. En viktig arbetsuppgift som kravanalytiker är därför att skapa välfungerande samarbeten mellan beställare och utförare. Utförare kan exempelvis vara utvecklare och testare inom eller utanför organisationen, medan beställare är olika avdelningar inom verksamheten. Kravanalytikern besitter förmågan att fånga upp krav från verksamhetens alla delar, för att sedan sammanställa, prioritera och presentera dessa för utförarna på ett förståeligt sätt. Eftersom kravanalytikern har god förståelse för verksamhetenens arbetssätt, samtidigt som denne talar samma språk som utförarna, fungerar en kravanalytiker som en länk mellan beställare och utförare.

Wise IT kan säkerställa ert behov av en kravanalytiker

Genom att anlita eller rekrytera en kravanalytiker kan denne hjälpa er att sammanställa krav för att utveckla kostnadseffektiva affärssystem åt ert företag. På Wise IT har vi tillsatt flera kravanalytiker genom åren, och vi hjälper gärna er organisation med att hitta rätt person till er verksamhet. Vi är specialister på IT-kompetens och har en lång erfarenhet inom tech. Kontakta oss så berättar vi mer!

VILL DU BLI KONTAKTAD?

Dags att hyra eller rekrytera en Kravanalytiker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig gärna!


Kontakt

×

Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Kontakt


Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Registrera dig här

Genom att skicka formuläret godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Privacy Policy.