IT Support & Operations

Rekrytering och konsulter inom IT-support, infrastruktur, systemadministration, molntjänster och IT-drift.

Business IT

Rekrytering och konsulter - ledare och verksamhetsnära roller inom t.ex. projektledning, kravanalys, test och affärssystem.

Software & Development

Rekrytering av utvecklare – med specialisering inom backend och frontend, DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter och CTO-roller.

Wise IT Inhouse

Din professionella rekyteringspartner inhouse hos er - IT-rekryterare, IT-researchers, konsultation och rekryteringsåtaganden.

Anlita och rekrytera Javascript specialist

Vi finns här fär dig som vill stärka upp kompetensnivån på ert bolag inom Javascript.

Rekrytering och uthyrning av Javascript specialister

Idag är det nästan omöjligt att bygga en hemsida utan någon typ av Javascript-implementation. Oavsett om din hemsida presenteras på dator eller mobil ställs det ofta höga krav på att den ska vara dynamisk och interaktiv. Något som gör Javascript till ett naturligt val. Många som utvecklar webbsidor använder sig av tredje partslösningar som erbjuder verktyg och gränssnitt där det går att skapa hemsidor utan att förstå utveckling och kod. Den här typen av tjänster är dock ofta begränsade och  i det långa loppet kan det vara betydligt mer värdefullt att anställa en Javascript specialist som kan skapa precis det ni efterfrågar. Vi hjälper gärna dig som har behov av att hyra eller rekrytera Javascriptspecialister.

Efterfrågan på Javascript specialister har ökat

Det främsta och mest logiska missförståndet man kan göra är att tro att Javascript och Java används tillsammans. Trots att Javascript i början utvecklades för att användas som ett komplement till Java har de idag minimala kopplingar till varandra. Idag används Javascript som ett stöd och komplement till HTML där den istället för att vara beroende av en kompilerare, helt och hållet körs genom webbläsaren. Då allt fler webbsidor blir dynamiska och nästintill alla webbläsare erbjuder support för Javascript har språket blivit väl eftertraktat vilket gjort att behovet av javascriptspecialister ökat.

Hur arbetar en Javascript Specialist?

I jämförelse med andra språk är Javascript relativt simpelt. Syntaxen är väldigt lätt att förstå då den är uppbyggd med stark korrelation till det engelska språket. Utöver detta byggs nästan aldrig Javascript kod upp genom att specialister själva skapar upp funktioner, istället tar de hjälp av ett gränssnitt som kallas för the Document Object Model (DOM) vilken gör det möjligt för Javascript språket att komma åt innehållen, strukturen och stilen av en webbsida. Detta gör även att mycket av koden redan är skriven då Javascript specialisterna får möjligheten att arbeta.

 

VILL DU BLI KONTAKTAD?

Dags att förstärka teamet med en Javascript specialist? Kontakta oss så hjälper vi gärna till!


Kontakt

×

Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Kontakt


Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Registrera dig här

Genom att skicka formuläret godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Privacy Policy.