IT Support & Operations

Rekrytering och konsulter inom IT-support, infrastruktur, systemadministration, molntjänster och IT-drift.

Business IT

Rekrytering och konsulter - ledare och verksamhetsnära roller inom t.ex. projektledning, kravanalys, test och affärssystem.

Software & Development

Rekrytering av utvecklare – med specialisering inom backend och frontend, DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter och CTO-roller.

Wise IT Inhouse

Din professionella rekyteringspartner inhouse hos er - IT-rekryterare, IT-researchers, konsultation och rekryteringsåtaganden.

Anlita eller rekrytera Lösningsarkitekt

Vi hjälper gärna dig som vill hyra eller rekrytera lösningsarkitekter.

Rekrytering och uthyrning av lösningsarkitekter

IT-arkitekter är ansvariga för att bygga upp arkitekturen av IT-delen. En lösningsarkitekt däremot är ännu mer specialiserad på lösningar inom utvecklingen och mindre på heltäckande struktur för företaget. Detta betyder dock inte att de är oengagerade inom affärsverksamheten då deras krav ställs av affären som helhet. Lösningsarkitekter har mycket ansvar att förmedla koncept, lösningsdesign och lösningsimplementationer. Genom att hålla en upprepad kommunikation med ledning och enterprise arkitekter bygger lösningsarkitekten upp denna vision och skapar konkreta verktyg för att samtliga utvecklingsteam ska förstå innebörden av deras arbete och lösningar. Vi hjälper gärna dig som har behov att hyra eller rekrytera en egen lösningsarkitekt till teamet.

Det är viktigt att kompetensprofilen för lösningsarkitekter är rätt

För just lösningsarkitekter värdesätts egenskaper som inte bara är relaterade till utveckling. Mycket handlar om att vara social, kommunikativ och öppen för många olika åsikter. Genom dessa egenskaper förväntas man ha förmågan att se affärsverksamhet över det stora hela genom att arbeta med intressenter som arbetar ur ett affärsmässigt arbetssätt. Detta gör även att man måste ha förståelse för andra delar inom företagande som exempelvis retail och finans. Sammanfattningsvis kan man säga att en lösningsarkitekt måste ha erfarenhet av att visualisera, definiera och skapa lösningar med de senaste teknologierna.

Vad har en lösningsarkitekt ansvar för?

Det ingår i lösningsarkitektens ansvar att driva fram lösningar som kan användas ur ett långsiktigt perspektiv. Vid behov av en ny lösning är det därför viktigt att lösningen är anpassningsbar mot andra system och ramverk. Det är sällan en lösning agerar ensam, oftast arbetar den tillsammans med flera andra lösningar för att bilda ett komplett system. Tillsammans med enterprise arkitekten arbetar därför lösningsarkitekten ständigt mot att varje lösning stämma överens med de andra gränssnitten och systemen inom företaget.

Rent praktiskt garanterar lösningsarkitekten kvaliteten på lösningen och ser till att faktorer som prestanda, förvaltning och skalbarhet hålls på tillräcklig hög nivå. Detta kan innebära att lösningsarkitekten tar fram integrationsstrategier, användningsscenarion och modeller för informationsflöden. Återigen går lösningsarkitekten tillbaks till samtliga lösningar för att granska arkitekturen och se till att allt går efter planering.

Behöver du anställa en lösningsarkitekt?

En lösningsarkitekt kan vara relevant vid ett läge då ett företag behöver lägga grunden för hur ett projekt ska byggas upp rent utvecklingsmässigt. Ibland kan gapet mellan ledningens vision och team leaderns målsättning vara stor vilket gör att risken för missförstånd och överflödigt arbete blir hög. I detta fall är det viktigt med en lösningsarkitekt som kan arbeta nära utvecklarteamen samtidigt som den har hög förståelse för ledningens visioner. En stor fördel med att ha en lösningsarkitekt är utöver dess kommunikativa förmåga en tillgång i form av utvecklingskompetens då kraven på lösningsarkitekter är att de har lång erfarenhet av att arbeta med flera språk och ramverk inom utveckling. Vi på Wise IT har flera års erfarenhet av att rekrytera just lösningsarkitekter och genom att skapa en dialog med dig som kund förstår vi era behov och kan vägleda er i er rekryteringsprocess. Vi vet och förstår skillnaden mellan olika sorters IT-arkitekter och kan därför lätt välja ut vilka kandidater som skulle passa bäst för just ditt företag. Tveka inte på att höra av dig på formuläret om du vill ha hjälp eller har frågor kring hur vi rekryterar IT-arkitekter.

VILL DU BLI KONTAKTAD?

Dags att förstärka teamet med en lösningsarkitekt? Kontakta oss så hjälper vi gärna till!


Kontakt

×

Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Kontakt


Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Registrera dig här

Genom att skicka formuläret godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Privacy Policy.