Vanliga arbetsuppgifter för en Data Scientist är: 

·        Förstå verksamhetens behov och bistå med beslutsstöd 

·        Samla in stora mängder data 

·        Transformera och städa upp data så den går att använda 

·        Göra utforskande analyser på stora datauppsättningar 

·        Tillämpa modeller inom Machine Learning 

·        Analysera och dra slutsatser 

·        Visualisera data och agera rådgivare mot beslutsfattare 

·        Samarbeta med Data Engineers och utvecklare för att bygga databaser 

Specialiseringar och fördjupningar 

Inom området Data Science finns det flera olika spår och specialiseringar man kan ta.  

Specialisten: Om du vill fördjupa dig inom tekniken kan du bli specialist på något av de tekniska områdena du arbetar med. Du kan till exempel välja att fokusera på programmering, statistik eller machine learning.  

Ämnesexperten: En person som arbetar som ämnesexpert är inte den mest tekniska personen i teamet men är väldigt nischad mot ett specifikt område. Det kan till exempel vara en bransch och data som relaterar till denna. Denna riktning brukar vara extra tilltalande för den som tycker om människor eftersom du får möjlighet att bygga ditt nätverk och arbeta nära affären.  

Ledning: Tycker du istället om ledarskap kan du ställa in siktet mot en ledande befattning inom Data Science. Då ansvarar du för grupper av människor och kommer behöva ta ett kliv tillbaka från att gräva i detaljer gällande data. Som ledare har du ett helikopterperspektiv på allt som händer.